ΑΕΝ: Ανακοινώθηκαν οι μετεγγραφές σπουδαστών Δ’ και ΣΤ’ εξαμήνων

0

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι μετεγγραφές των σπουδαστών ΑΕΝ (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Δ’ και ΣΤ’ εξαμήνων.

Οι αναλυτικοί πίνακες των σπουδαστών που μετεγγράφονται σε άλλες ΑΕΝ είναι διαθέσιμοι εδώ, ενώ οι μετεγγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης.

Σημειώνεται πως οι μετεγγραφόμενοι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.