Κλειστοί χώροι στα πλοία και κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών (βίντεο)

0

Τα ατυχήματα εν πλω δύνανται να έχουν σοβαρές συνέπειες, με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής να συνιστά τη σημαντικότερη αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο, αρκετές ανθρώπινες ζωές χάνονται με τραγικό τρόπο όταν ναυτικοί και προσωπικό ξηράς, εισέρχονται σε κλειστούς χώρους στα πλοία χωρίς να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες ασφαλείας. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση P&I Clubs, μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν σημειωθεί 83 θάνατοι σε κλειστούς χώρους, γεγονός που καθιστά σαφές ότι το ζήτημα αυτό απαιτεί άμεση προσοχή και δράση. Αυτό το άρθρο διερευνά τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτούς τους θανάτους και παρουσιάζει ένα βίντεο που έχει ως στόχο να τονίσει τη σημασία της τήρησης των θεσμοθετημένων απαιτήσεων που περιγράφονται στη SOLAS και της τήρησης των βέλτιστων πρακτικών επί των πλοίων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω τραγικών περιστατικών. Το βασικό μήνυμα που μεταφέρεται σε όλο το βίντεο είναι «Σταμάτα, σκέψου, μείνε ζωντανός».

Οι κλειστοί χώροι στα πλοία, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός τους, μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο όταν τα επίπεδα οξυγόνου εξαντλούνται. Ακόμη και με την ύπαρξη κανονισμών ασφαλείας όπως ο κανονισμός SOLAS XI-1/7, εξακολουθούν να συμβαίνουν θανατηφόρα περιστατικά. Από τους 83 θανάτους που διερευνήθηκαν από την Διεθνή Ένωση, το 53% αποδόθηκε στην έλλειψη του οξυγόνου, με πάνω από το 60% των περιστατικών αυτών να λαμβάνουν χώρα στον χώρο του φορτίου. Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι θάνατοι συμβαίνουν λόγω αποφάσεων που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, πιέσεις και επιρροές και μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε πλοίο, σε οποιονδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

Κοινοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτές τις τραγωδίες:

  • Εξωτερική πίεση: Η επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των καθηκόντων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή αξιολόγηση των κινδύνων. Η ανάληψη μιας εργασίας χωρίς να προβλεφθεί αρκετός χρόνος και πόροι για την ασφαλή ολοκλήρωσή της αποτελεί σοβαρό λάθος.
  • Χρονική πίεση: Η βιαστική διεκπεραίωση μιας εργασίας οδηγεί συχνά σε κακή λήψη αποφάσεων. Η ασφάλεια δεν πρέπει ποτέ να διακυβεύεται λόγω χρονικών περιορισμών – πρέπει να ακολουθείται κάθε κρίσιμο για την ασφάλεια βήμα.
  • Διαδικασίες, πρακτικές και εξοπλισμός: Η επαγγελματική εμπειρία είναι πολύτιμη, αλλά δεν πρέπει να οδηγεί στην περιφρόνηση των βέλτιστων πρακτικών, των διαδικασιών της εταιρείας ή του εξοπλισμού ασφαλείας. Η τήρηση των καθιερωμένων πρωτοκόλλων είναι απαραίτητη για την προσωπική ασφάλεια.
  • Προετοιμασία και επικοινωνία: Η σωστή προετοιμασία και η σαφής επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων είναι ζωτικής σημασίας. Η διασφάλιση ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι επαρκώς εκπαιδευμένα και γνωρίζουν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης είναι σημαντικά για την ασφαλή λειτουργία.
  • Ευθύνη για την ασφάλεια: Η ασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη. Η δημιουργία μιας κουλτούρας όπου όλοι στο πλοίο αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να σταματήσουν μη ασφαλείς δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη.
  • Ασκήσεις έκτακτης ανάγκης: Παρά την εκπαίδευση, είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι αντιδράσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι τακτικές και ρεαλιστικές ασκήσεις διάσωσης είναι απαραίτητες για την ασφαλή ανταπόκριση σε απροσδόκητες καταστάσεις.

Πηγή: International Group of  P&I Clubs