Εργασίες πρόσδεσης στα πλοία και κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών (βίντεο)

0

Παρά την πρόοδο των πρωτοκόλλων και των οδηγιών ασφαλείας, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι κατά τις εργασίες πρόσδεσης παραμένουν μια πραγματικότητα για τους ναυτικούς και το προσωπικό της ξηράς. Κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών μέχρι το 2021, τα International Group Clubs κατέγραψαν ένα σύνολο 858 τραυματισμών και 31 θανάτων σε σχέση με τις εργασίες πρόσδεσης. Το παρόν άρθρο υπογραμμίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των τεχνικών και ανθρώπινων παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτά τα περιστατικά και τονίζει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Για την αντιμετώπιση των τεχνικών πτυχών των εργασιών πρόσδεσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορες κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες, όπως ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης Ασφάλειας (ISM), ο Κώδικας Ασφαλών Πρακτικών Εργασίας για το Εμπορικό Ναυτικό (COSWP) και οι κατευθυντήριες γραμμές για τον εξοπλισμό πρόσδεσης από το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Εταιρειών Πετρελαίου (OCIMF). Ενώ αυτές παρέχουν πολύτιμη τεχνική καθοδήγηση, είναι εξίσου σημαντικό να δοθεί έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος συχνά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια αυτών των επιχειρήσεων.

Οι εργασίες πρόσδεσης απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και συντονισμού από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια των εργασιών πρόσδεσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη την πρόληψη ατυχημάτων:

  • Εμπιστοσύνη και επικοινωνία: Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι σίγουροι για τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Η σαφής επικοινωνία και η κατανόηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων του καθενός είναι υψίστης σημασίας. Εάν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της επιχείρησης, είναι απαραίτητη η σωστή διευκρίνιση της κατάστασης.
  • Προσαρμοστικότητα και αξιολόγηση κινδύνων: Τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν απότομα, απαιτώντας μια δυναμική αντίδραση. Είναι ζωτικής σημασίας να αφιερώνεται χρόνος για την επανεκτίμηση των κινδύνων και τη διασφάλιση ότι η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια και με επαρκείς πόρους.
  • Εκτίμηση της επαγγελματικής εμπειρίας: Η επαγγελματική εμπειρία είναι ανεκτίμητη, αλλά δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να ακολουθούνται με συνέπεια, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες εμπειρίες χωρίς περιστατικά.
  • Αποφυγή βιαστικών εργασιών: Η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης και στην παραμέληση κρίσιμων προφυλάξεων ασφαλείας.
  • Διαχείριση της πίεσης: Η εξωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει άγχος, επηρεάζοντας τη λήψη αποφάσεων και προκαλώντας την παράβλεψη κρίσιμων για την ασφάλεια βημάτων. Όταν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες για το πλοίο οι πλοίαρχοι θα πρέπει να υποστηρίζουν με σαφείς οδηγίες το πλήρωμα.

Οι εργασίες σχετικά με τον εξοπλισμό πρόσδεσης ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τους ναυτικούς και το προσωπικό της ξηράς, όπως αποδεικνύεται από τους 858 τραυματισμούς και τους 31 θανάτους που αναφέρθηκαν κατά τα έτη ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων P&I μέχρι το 2021. Ενώ οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες έχουν συμβάλει καθοριστικά σε ορισμένες πτυχές της ασφάλειας, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωριστεί η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση, προωθώντας την αποτελεσματική επικοινωνία και δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια σε όλες τις πτυχές των εργασιών πρόσδεσης, μπορούμε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε περαιτέρω τραγωδίες και να δημιουργήσουμε μια ασφαλέστερη ναυτιλιακή βιομηχανία. Θυμηθείτε, το πρωταρχικό μήνυμα είναι σαφές: «Σταματήστε, σκεφτείτε, μείνετε ζωντανοί».