Η τυποποίηση της μεσημβρινής αναφοράς στον δρόμο για την ψηφιοποίηση των πλοίων

0

του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Το έργο Standardized Vessel Dataset (SVD) for Noon Reports ξεκίνησε μετά από συζητήσεις μεταξύ των μελών του Smart Maritime Council, μιας διακλαδικής ομάδας μελών που επικεντρώνεται στην εναρμόνιση της τεχνολογίας, στην τυποποίηση και στη διαλειτουργικότητα, που περιλαμβάνει διαχειριστές πλοίων, παρόχους τεχνολογίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η ομάδα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις σε διάφορα ναυτιλιακά κέντρα σε όλο τον κόσμο, για να συζητήσει τις προκλήσεις που εμποδίζουν την πρόοδο στη ναυτιλιακή ψηφιοποίηση, με στόχο τον εντοπισμό κοινών σημείων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της ναυτιλίας και τη διερεύνηση τρόπων μείωσης αυτών των εμποδίων μέσω βελτιωμένης συνεργασίας και τυποποίησης.

Ένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν επανειλημμένα κατά τις πρώτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου ήταν η ασυνέπεια στις μορφές αναφοράς δεδομένων του πλοίου και το πώς η ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων λογισμικού ώστε να αποδέχονται παρόμοια αλλά μη ίδια σύνολα δεδομένων παρεμπόδιζε τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σε μεγάλο μέρος του ναυτιλιακού τομέα.

Συζητήθηκαν προτάσεις από την ομάδα για την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης αυτής της κατάστασης, με τη δημιουργία ενός τυποποιημένου συνόλου δεδομένων, που προτείνεται ως πρακτική και εφικτή μέθοδος μείωσης ορισμένων από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην προώθηση της ψηφιοποίησης των πλοίων.

Με την απόφαση που ελήφθη για τη δημιουργία μιας τυποποιημένης λίστας κοινών σημείων επιχειρησιακών δεδομένων πλοίων που βρέθηκαν στις μεσημβρινές αναφορές (noon reports), το Smart Maritime Council συνεργάστηκε με τη Stolt Tankers, ένα από τα μέλη του συμβουλίου, για να δημιουργήσει ένα πρότυπο με βάση τις δικές του υπάρχουσες αναφορές.

Επιλέχθηκαν τυπικά στοιχεία αναφοράς, ομαδοποιήθηκαν κατά τύπο (γενικές πληροφορίες, καιρός, καύσιμα, κ.λπ.) και παρατέθηκαν με μια περιγραφή βάσει κειμένου για το πού αναφέρεται το στοιχείο – για παράδειγμα, η «Θέση» συνοδεύεται από την περιγραφή «Τρέχουσα τοποθεσία του πλοίου τη στιγμή της αναφοράς». Αυτά τα στοιχεία της μεσημεριανής αναφοράς οργανώθηκαν στη συνέχεια σε μια δομή με τρία βασικά στοιχεία: ένα τυπικό όνομα σημείου δεδομένων, τυπικές μονάδες (ή μια συμφωνημένη διάταξη για την αναφορά) και ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό που βασίζεται στη δομή αναφοράς ISO 19848.

Κατά τη δημιουργία αυτού του προτύπου, διεξήχθη επίσης έρευνα για τον εντοπισμό υφιστάμενων ανοικτών διεθνών πρότυπων μορφών που ισχύουν ήδη για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη λίστα Noon Report, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από ναυτιλιακές ομάδες (π.χ. η Digital Container Shipping Association – DCSA) στη δημοσιευμένη πρόσκληση JIT Port.

Η ανάγκη δημιουργίας κοινού προτύπου για τη μεσημεριανή αναφορά (noon report) μιας σχετικά μη απαιτητικής αναφοράς (λίγα δεδομένα) και η επιτυχία του στον δρόμο της εναρμόνισης της τεχνολογίας ώστε να μεταφέρονται απόλυτα ίδια δεδομένα πιθανόν να ανοίξει τον δρόμο της μεταφοράς δεδομένων και της ψηφιοποίησης των πλοίων, προχωρώντας και στην τυποποίηση πιο απαιτητικών αναφορών (Performance report).

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου των Ναυτικών Χρονικών.

Αποκτήστε το τεύχος Απριλίου, πατώντας εδώ.