Επιλέγω Ναυτιλία: Οι βλέψεις των νέων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία

0

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ερευνητική ομάδα της Isalos.net πραγματοποίησε την έρευνα «Επιλέγω Ναυτιλία: Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές», σκιαγραφώντας το προφίλ των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών που εισέρχονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας.

Η ετήσια έρευνα αναλύει τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και διακρίνει τις φιλοδοξίες τους και τις βλέψεις τους για το μέλλον, πριν από το πρώτο τους μπάρκο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βλέψεις των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών ΑΕΝ για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το δείγμα της έρευνας διαμορφώθηκε από 1.001 απαντήσεις πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών.

Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη στο Αρχείο Ερευνών των Ναυτικών Χρονικών.

Ερευνητική ομάδα: Δρ. Ηλίας Μπίσιας, Μάνος Χαρίτος, Χάρης Παππάς

 

Παράγοντες επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας

Οι λόγοι πίσω από την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας είναι διαχρονικοί όσον αφορά τους παράγοντες που καταδεικνύουν ως σημαντικότερους οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες. Όπως και στις αντίστοιχες έρευνες προηγούμενων ετών, η «επαγγελματική σταθερότητα», η «καλή επικοινωνία με το τμήμα πληρωμάτων», οι «ίσες ευκαιρίες ανέλιξης» και ο «σύγχρονος στόλος» αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες.

Έξι στους δέκα (60%) πρωτοετείς χαρακτηρίζουν την «επαγγελματική σταθερότητα» ως έναν «πάρα πολύ» σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας. Σχεδόν ένας στους δύο πρωτοετείς (49%) σημειώνει ότι η «καλή επικοινωνία με το τμήμα πληρωμάτων» είναι «πάρα πολύ» σημαντικός παράγοντας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους παράγοντες «ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης», «σύγχρονος στόλος» και «οικονομικές απολαβές» είναι ίσα με 41%, 37% και 36% αντίστοιχα.

Παρότι οι υπόλοιποι παράγοντες συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά, κανένας εκ των παραγόντων δεν είναι ασήμαντος για τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ενδεικτικά, οι λιγότερο σημαντικοί παράγοντες είναι οι «συστάσεις των καθηγητών» και «συστάσεις φίλων», όμως ακόμη και γι’ αυτούς τους παράγοντες μόλις το 14% και το 13% των πρωτοετών αντίστοιχα τους χαρακτηρίζει ως «καθόλου» σημαντικούς παράγοντες.

Μία από τις πιο έντονες διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των δύο φύλων –και η οποία είναι διαχρονική– είναι η σημαντικότητα του παράγοντα «ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης». Για το 57% των πρωτοετών σπουδαστριών, ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι «πάρα πολύ» σημαντικός, ενώ επί του συνόλου του δείγματος το αντίστοιχο ποσοστό είναι ίσο με 41%.

Ακόμη, το κριτήριο «επαγγελματική σταθερότητα» χαρακτηρίστηκε ως «πάρα πολύ» σημαντικό από το 67% των πρωτοετών σπουδαστριών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου του δείγματος είναι ίσο με 60%. Εκτός αυτού, το 29% των πρωτοετών σπουδαστριών χαρακτήρισαν ως «πάρα πολύ» σημαντικό το κριτήριο «οικονομικές απολαβές» έναντι 37% επί του συνόλου του δείγματος.

Οι πρωτοετείς σπουδάστριες εκφράζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις «συστάσεις των καθηγητών» τους όσον αφορά την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας: το 40% τις χαρακτηρίζει ως ένα «πολύ» σημαντικό ή «πάρα πολύ» σημαντικό κριτήριο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου του δείγματος είναι 34%.

Για τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας, δεν υπάρχει κάποιο που να καταγράφει σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις πρωτοετείς σπουδάστριες δεν χαρακτήρισε «καθόλου» σημαντικό το κριτήριο «καλή επικοινωνία με το τμήμα πληρωμάτων».

Παράλληλα, για τα περισσότερα κριτήρια, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των σπουδαστών και σπουδαστριών σε Σχολές Πλοιάρχων και εκείνων σε Σχολές Μηχανικών.

Γράφημα 11 Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα

Γράφημα 11 Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα

Παροχές εν πλω

Λόγω της φύσης του ιδιαίτερα απαιτητικού ναυτικού επαγγέλματος, οι άνθρωποι που απασχολούνται στα πλοία του παγκόσμιου στόλου περνούν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους εν πλω. Για τον λόγο αυτόν, οι παροχές που έχουν στη διάθεσή τους για την ψυχαγωγία τους είναι καθοριστικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια έρευνα της Isalos.net καταγράφει πως οι παροχές που κρίνονται κυριότερες από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες παραμένουν απαράλλαχτες τα τελευταία έτη. Ο προσωπικός χώρος φαντάζει «κόκκινη γραμμή» για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, με το 85% αυτών να χαρακτηρίζουν την «αυτόνομη καμπίνα» ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή.

Εξίσου σημαντική παροχή θεωρείται η «ποιότητα του φαγητού», με το 84% των πρωτοετών να τη χαρακτηρίζουν «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική.

Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται οι παροχές «γυμναστήριο», «ίντερνετ» και «δωρεάν τηλέφωνο», με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 75%, 74% και 71%.

Όπως και στην περίπτωση των κριτηρίων επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας, η συντριπτική πλειοψηφία των προτεινόμενων παροχών θεωρούνται έως έναν βαθμό σημαντικές από τους πρωτοετείς που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο μοναδικός παράγοντας που φαίνεται να απασχολεί σε μικρό βαθμό τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες είναι η «παροχή μουσικών οργάνων», με το 67% αυτών να απαντά ότι δεν τη θεωρεί «καθόλου» ή τη θεωρεί «λίγο» σημαντική παροχή.

Στο σύνολο του δείγματος, το 34% απαντά ότι η «ύπαρξη μέντορα» εν πλω είναι «πάρα πολύ» σημαντική παροχή. Όσον αφορά συγκεκριμένα τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες που οι γονείς τους απασχολούνται στη ναυτιλία, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 43%.

Για τη συγκεκριμένη παροχή εν πλω καταγράφονται διαφορές και μεταξύ των δύο φύλων. Ειδικότερα, το 42% των πρωτοετών σπουδαστριών απάντησαν ότι η «ύπαρξη μέντορα» συνιστά μια «πάρα πολύ» σημαντική παροχή. Εκτός αυτού, η «ύπαρξη γυμναστηρίου» εν πλω φαίνεται να ενδιαφέρει λιγότερο τις πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα, με το 38% αυτών να απαντά ότι αποτελεί μια «πάρα πολύ» σημαντική παροχή, έναντι 48% επί του συνόλου του δείγματος.

Γράφημα 12 Ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων παροχών εν πλω για τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα

Γράφημα 12 Ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων παροχών εν πλω για τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα στο τεύχος Απριλίου των Ναυτικών Χρονικών ή στο Aρχείο Eρευνών που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των Ναυτικών Χρονικών.