Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση του AIS κατά τη ναυσιπλοΐα

0

Η χρήση του AIS (Automatic Identification System), επιπρόσθετα του υπόλοιπου εξοπλισμού της γέφυρας κατά τη ναυσιπλοΐα, προσφέρει στον ναυτιλλόμενο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία μεταξύ άλλων είναι τα παρακάτω:

  • Η αναγνώριση της ταυτότητας του στόχου αναιρεί τις οποιεσδήποτε αμφιβολίες, ιδιαίτερα κατά τη νύχτα και κατά τις περιόδους περιορισμένης ορατότητας, για τα πλησίον πλοία άμεσου ενδιαφέροντος λόγω της θέσεως και της κινήσεώς τους ως προς το δικό μας πλοίο. Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η επικοινωνία με ένα πλοίο, θα χρησιμοποιηθεί απευθείας στο δίκτυο VHF το όνομα του πλοίου κατά τη συνεννόηση.
  • Ο συνδυασμός της ταυτότητας του πλοίου με τον τύπο, το φορτίο και τον προορισμό του αποσαφηνίζει ακόμη περισσότερο τη ναυτιλιακή εικόνα. Τα παραπάνω στοιχεία, συνδυαζόμενα με την κίνηση και τη θέση του ως προς το πλοίο μας, παρέχουν άμεση ένδειξη των ελικτικών δυνατοτήτων και σε έναν βαθμό των προθέσεών του. Ανάλογα δε με τη συγκεκριμένη περιοχή όπου επιχειρεί το πλοίο, η διάθεση αυτών των πληροφοριών κατά την προσέγγιση ή τη διασταύρωση ιχνών με αλιευτικό, δεξαμενόπλοιο, ιστιοπλοϊκό κ.λπ. αποκαλύπτει τις αμοιβαίες δυνατότητες ελιγμών, τους κινδύνους και τις προτεραιότητες.
  • Το AIS έχει εμβέλεια αντίστοιχη των σημάτων VHF, και η εμβέλεια του εκάστοτε συστήματος είναι συνάρτηση του ύψους τοποθέτησης της κεραίας και ανέρχεται στα 40 ν.μ. για μεγάλο πλοίο και στα 20 ν.μ. για μικρό πλοίο. Και στις δύο περιπτώσεις, η εμβέλεια υπερβαίνει την αντίστοιχη του ραντάρ.
  • Το AIS παρέχει στοιχεία κοινής ακρίβειας σε όλη την εμβέλειά του, σε αντίθεση με την ευκρίνεια των στόχων του ραντάρ, που είναι αντιστρόφως ανάλογη της αποστάσεως· όσο αυξάνεται η απόσταση πλοίου-στόχου, τόσο εξασθενεί το σήμα του ραντάρ, ενώ παράλληλα ενισχύονται και οι αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος (κατάσταση θάλασσας, βροχή), καθιστώντας τους εντοπισμούς ακόμη πιο δυσχερείς.
  • Η εμβέλεια του συστήματος μεγιστοποιείται κατά την παράκτια κυκλοφορία, όταν το παράκτιο κράτος διαθέτει σύστημα αναμεταδοτών AIS. Ειδικότερα, σε κράτη όπως η Ελλάδα, η κατάλληλη εγκατάσταση αναμεταδοτών AIS παραπέμπει σε συνθήκες εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων σε όλη την έκταση των ελληνικών θαλασσών.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2018, σελ. 137- 138.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.