Εκλογές: Πως θα ψηφίσουν οι ναυτικοί στα πλοία της ακτοπλοΐας

0

Ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ για τους ναυτικούς που θα βρίσκονται εν πλω στις εκλογές

Προετοιμασία για τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να ψηφίσουν απρόσκοπτα οι Έλληνες ναυτικοί που την ημέρα των εκλογών θα βρίσκονται εν πλω ξεκίνησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ρυθμίσεις περιγράφονται σε σχετική οδηγία και καλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να ξεκινήσουν τη σχετική διαδικασία.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Oι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία τα οποία κατά την ημέρα των εκάστοτε εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου του λιμένος που βρίσκονται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ.8 του Π.Δ. 26/2012, έχοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αποτελεί η εγγραφή αυτών των Ελλήνων ναυτικών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012  και η αδυναμία για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου, κλπ)  να ψηφίσουν στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω εκλογικούς καταλόγους».