Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μορφές ναυλοσυμφώνων

0

Τα ναυλοσύμφωνα υπογράφονται βάσει των τιμών των ναύλων που διαμορφώνονται στην αγορά και, ανάλογα με τον τύπο των πλόων που εκτελούνται κάθε φορά, περιλαμβάνουν διαφορετικούς όρους.

Στη ναύλωση κατά ταξίδι (voyage charter), η συμφωνία περιλαμβάνει τη ναύλωση ενός πλοίου για ένα ή περισσότερα ταξίδια. Στην περίπτωση όπου το πλοίο ζητηθεί να ναυλωθεί για επιπλέον ταξίδι ή ταξίδια, τότε συμφωνείται ο επίναυλος. Ανάλογα με τους όρους που συμφωνούνται, οι ναύλοι περιλαμβάνουν το κόστος φόρτωσης και εκφόρτωσης, μόνο το κόστος φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και το κόστος παραμονής στα λιμάνια, χωρίς το κόστος της φορτοεκφόρτωσης, το οποίο επιβαρύνει τον φορτωτή και τον παραλήπτη.

Στην περίπτωση της χρονοναύλωσης (time charter), συμφωνείται η ναύλωση του πλοίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο ναύλος καθορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της ναυλαγοράς και καταβάλλεται προκαταβολικά κάθε 15 ημέρες ή κάθε μήνα.

Στη ναύλωση γυμνού πλοίου (bareboat charter), το πλοίο ναυλώνεται για την πραγματοποίηση ταξιδιών, χωρίς ωστόσο να είναι στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Κατ’ αυτή την έννοια, το πλοίο δεν περιλαμβάνει πλήρωμα, τρόφιμα, εφόδια και αναλώσιμα υλικά. Τα παραπάνω, μαζί με τη συντήρηση και την ασφάλιση, αποτελούν ευθύνη του ναυλωτή.

Ο ναύλος καθορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και προκαταβάλλεται κάθε 15 ημέρες ή μήνα. Ο συγκεκριμένος τύπος ναύλωσης απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οι οποίοι, χωρίς να δεσμεύσουν μεγάλα κεφάλαια για την απόκτηση ενός πλοίου, εκμισθώνουν το πλοίο προκειμένου να το εκμεταλλευτούν.

Στο συμβόλαιο εργολαβικής μεταφοράς φορτίων, ο πλοιοκτήτης αναλαμβάνει να μεταφέρει έναν καθορισμένο όγκο φορτίου μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων αφετηρίας και προορισμού, χρησιμοποιώντας δικά του πλοία ή ακόμα και ναυλώνοντας πλοία τρίτων. Ο ναύλος που καταβάλλεται, αλλά και οι υπόλοιποι όροι, καθορίζονται όπως και στη ναύλωση κατά ταξίδι.