5η ΠΕΔΙΛΣ: Εκπαίδευση στελεχών Λιμενικού Σώματος στις Πρώτες Βοήθειες

0

Η 5 η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ανέλαβε την πρωτοβουλία πραγματοποίησης δράσεων εκπαίδευσης των υπηρετούντων στελεχών στις Λιμενικές Αρχές (Λ.Α.) δικαιοδοσίας της, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική), σε θέματα που άπτονται αντικειμένου α’ βοηθειών, ώστε με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων, οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αποτελεσματική συνδρομή με ασφάλεια σε πιθανό έκτακτο περιστατικό που θα προκύψει και θα χρήζει α’ βοηθειών, είτε είναι εν ώρα Υπηρεσίας και εκτελούν τα καθήκοντα τους ,είτε είναι εκτός Υπηρεσίας, έως ότου προστρέξουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες Έκτακτης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν αδαπάνως από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ερυθρού Σταυρού κατά το χρονικό διάστημα από 13-10-2022 μέχρι την 22- 12-2022 στο σύνολο των Λιμενικών Αρχών (Λ.Α) που υπάγονται στην 5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν σε κάθε Λ.Α ήταν εκτός του ωραρίου απασχόλησης και ανάλογα με τη συμμετοχή των στελεχών καθώς η δυναμικότητά τους ήταν 16 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα, η δε συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν 12 ώρες με υλοποίηση σε δύο εξάωρα. Ο συνολικός αριθμός των συναδέλφων που εκπαιδεύτηκε ανήλθε στους περί τους διακοσίους (200).

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης ήταν μεγαλύτερα από τα προσδοκόμενα κάτι που προκύπτει τόσο από την αυξημένη συμμετοχή των στελεχών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό και είχε ως συνεπεία την δημιουργία περισσότερων τμημάτων, όσο και από τα θετικά και ευμενή σχόλια των εκπαιδευόμενων προτείνοντας οι συγκεκριμένες δράσεις να αποτελέσουν την αρχή με σκοπό την διεύρυνσή τους και σε άλλα αντικείμενα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αποδοτικότητα που έχουν καταρτίσεις που στο θεματολόγιό τους συμπεριλαμβάνουν πρακτικές ενότητες εκπαιδεύσεις.

Η 5 η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δρ. Αυγερινό Αντώνιο χωρίς την υποστήριξη του οποίου δεν θα μπορούσαν να γινούν αυτές οι εκπαιδεύσεις . Επίσης ευχαριστεί από καρδίας την Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Κανελλοπούλου Τάνια καθώς και τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο κ. Χαλιώτη Δημήτριο με τους οποίους συνεργάστηκε και σχεδίασε τόσο τις προδιαγραφές των εκπαιδεύσεων, όσο και τον προγραμματισμό αυτών ανά Λ.Α. Χωρίς το δικό τους ενδιαφέρον και την συμπαράσταση αυτές οι καταρτίσεις δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί .

Εκφράζει επίσης την ευαρέσκεια στους Προϊσταμένους των Λιμενικών Αρχών της 5ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία και συνέβαλαν αποφασιστικά στην πραγματοποίησή της. Ο μεγαλύτερος όμως έπαινος αποδίδεται στα στελέχη που συμμετείχαν που με το ενδιαφέρον που επέδειξαν, δίνουν την ώθηση να προγραμματισθούν και να πραγματοποιηθούν ανάλογες δράσεις, που θα έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα στελέχη του Λ.Σ. επιδιώκοντας την περαιτέρω αύξηση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το Λιμενικό Σώμα στη Κοινωνία.