Το κοινωνιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών

0

Η ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, τον περασμένο Απρίλιο εκπόνησε την ετήσια έρευνα «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία αφορά το κοινωνιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ της χώρας, αλλά και τους στόχους τους και τις απαιτήσεις τους. Σημαντικό μέρος της έρευνας δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών.

Παρακάτω ακολουθεί μέρος της έρευνας, για την εκπόνηση της οποίας αξιοποιήθηκαν οι απαντήσεις των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των Ναυτικών Ακαδημιών της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν ευρήματα για την κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ναυτικές Ακαδημίες της χώρας και τις Σχολές αυτών αλλά και ευρήματα για τη σχέση μεταξύ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πρωτοετών και των επιλογών τους στις ναυτικές σπουδές. Ακόμη, παρουσιάζονται ευρήματα αναφορικά με τις βλέψεις των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών για το βραχυπρόθεσμο μέλλον των σπουδών τους.

 

ΑΕΝ και Σχολή Φοίτησης – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Γράφημα 1 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της Ναυτικής Ακαδημίας στην οποία φοιτούν.

Εικόνα1

Πάνω από τους μισούς (55%) πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα φοιτούν στις τρεις μητροπολιτικές ΑΕΝ της Ελλάδας: ΑΕΝ Μακεδονίας, ΑΕΝ Ασπροπύργου και ΑΕΝ Κρήτης.

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις στους τέσσερις πρωτοετείς που έχουν εισαχθεί σε Σχολές Μηχανικών βρίσκονται σε μία εκ των τριών προαναφερθεισών ΑΕΝ.

Από τις ΑΕΝ που διαθέτουν μονάχα μία εκ των δύο Σχολών, εκείνες που διαθέτουν τους περισσότερους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες είναι οι ΑΕΝ Ηπείρου και Χίου: στην ΑΕΝ Ηπείρου φοιτούν 73 πρωτοετείς στη Σχολή Πλοιάρχων ενώ στην ΑΕΝ Χίου 66 πρωτοετείς στη Σχολή Μηχανικών.

Παρότι στο συνολικό δείγμα, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 18% των συνολικών πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών, υπάρχουν σημαντικές μεταβολές ανάλογα με την ΑΕΝ. Στις ΑΕΝ Κρήτης, Ηπείρου και Οινουσσών, η παρουσία του θηλυκού φύλου είναι εντονότερη: Στην ΑΕΝ Κρήτης αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23% επί των πρωτοετών, σε εκείνη της Ηπείρου 30% και σε εκείνη των Οινουσσών 32%. Αντιθέτως, σε κάποιες ΑΕΝ, η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου είναι αρκετά χαμηλότερη: μόλις 3% στην ΑΕΝ Σύρου και μόλις 5% στην ΑΕΝ Χίου.

Όσον αφορά τις Σχολές Φοίτησης, από τους συνολικά 873 πρωτοετείς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 32% φοιτά σε Σχολές Μηχανικών (275 πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες) ενώ το 68% σε Σχολές Πλοιάρχων (598).

 

Γράφημα 2 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της σχολής φοίτησης.

Γράφημα 2 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της σχολής φοίτησης.

Στη συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνεται η κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών που αντικατοπτρίζει και την αριθμητική υπεροχή, λόγω προσφερόμενων θέσεων στις Σχολές Πλοιάρχων ανά τη χώρα. Ωστόσο το ποσοστό των σπουδαστών και σπουδαστριών σε Σχολές Μηχανικών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2021. Στην αντίστοιχη έρευνα του 2021, το 30% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν φοιτούσε σε Σχολές Μηχανικών.

Οι Σχολές Μηχανικών φαίνεται να κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον των πρωτοετών σπουδαστών έναντι εκείνου των σπουδαστριών. Ενδεικτικά από τις 157 πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα το 87% φοιτά σε Σχολές Πλοιάρχων. Αντιθέτως, από τους 716 πρωτοετείς σπουδαστές το 64% φοιτά σε Σχολές Πλοιάρχων.

Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες σε Σχολές Μηχανικών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 48% έχει αποφοιτήσει από το Γενικό Ενιαίο Λύκειο, το 25% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ενώ το υπόλοιπο 27% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων εκτός Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου επιλέγουν πιο συχνά τις Σχολές Πλοιάρχων. Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που αποφοίτησαν από τα ΓΕΛ της χώρας και επέλεξαν τις ναυτικές σπουδές, το 74% επέλεξε Σχολές Πλοιάρχων ενώ το 26% επέλεξε Σχολές Μηχανικών.

Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που φοιτούν σε Σχολές Πλοιάρχων και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 64% έχει αποφοιτήσει από το Γενικό Ενιαίο Λύκειο, το 17% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ενώ το υπόλοιπο 19% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων εκτός Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα.

Από το σύνολο των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 59% έχει αποφοιτήσει από Γενικό Ενιαίο Λύκειο ενώ το 41% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ.

 

Γράφημα 3 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους.

Γράφημα 3 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους.

Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που έχουν αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ εκτός Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα (185 σπουδαστές), υπάρχουν δύο τομείς φοίτησης που ξεχωρίζουν. Από τον Τομέα Μηχανολογίας στα ΕΠΑΛ της χώρας, έχουν αποφοιτήσει 50 από τους 185 πρωτοετείς και το 62% αυτών επέλεξε τη Σχολή Μηχανικών. Από τον Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα δημόσια ΕΠΑΛ, έχουν αποφοιτήσει 44 από τους 185 πρωτοετείς και το 93% αυτών επέλεξε τη Σχολή Πλοιάρχων.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική πλειοψηφία (ποσοστό 84%) των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών στη συγκεκριμένη έρευνα αποφοίτησαν με μέσο όρο μεγαλύτερο του 16. Την ίδια ώρα, για το 98% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών, η φοίτηση σε ΑΕΝ συνιστά το πρώτο τους πτυχίο.

 

Βλέψεις των σπουδαστών και σπουδαστριών σχετικά με τη φοίτησή τους

Η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 94%) των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα σκέπτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις ΑΕΝ και μετά το πρώτο έτος. Μόλις έξι σπουδαστές (1%) σκέπτονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ενώ 49 (5%) δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους.

Όλοι οι πρωτοετείς που σκέπτονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους στις ΑΕΝ έχουν αποφοιτήσει από Γενικά Ενιαία Λύκεια και είναι άνδρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους συνολικά 55 πρωτοετείς που είτε σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ή δεν έχουν κατασταλάξει σε τελική απόφαση ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους, το 42% φοιτά σε Σχολές Μηχανικών, υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με το ποσοστό των πρωτοετών που φοιτά στις εν λόγω Σχολές (32%).