Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής φυλακής γέφυρας

0

Η παράδοση και η παραλαβή της φυλακής (watch hand over/take over) αποτελεί μια ουσιαστική διαδικασία, που εκτελείται μεταξύ των αξιωματικών φυλακής (ΑΦ) της γέφυρας ενός πλοίου. Για τη σωστή και ασφαλή παράδοση/παραλαβή φυλακής, κάθε εταιρεία διαθέτει την ανάλογη φόρμα-checklist, όπως ορίζεται στο SMS της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται και η διαδικασία η ίδια καταγράφονται στο επίσημο ημερολόγιο της γέφυρας (Bridge Logbook). Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω:

 

 • Ο ΑΦ δεν θα παραδίδει τη φυλακή στον παραλαμβάνοντα αξιωματικό αν έχει λόγο να πιστεύει πως ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.
 • Αν κατά τον χρόνο αλλαγής της φυλακής εκτελείται χειρισμός ή άλλη ενέργεια αποφυγής ναυτιλιακού κινδύνου, η παράδοση θα γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτού ή αυτής.
 • Ο παραδίδων αξιωματικός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας που παραλαμβάνει καθήκοντα φυλακής είναι πλήρως ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και ιδιαίτερα όσον αφορά την προσαρμογή της οράσεώς τους στις νυχτερινές συνθήκες φωτισμού.
 • Πριν από την παραλαβή, οι παραλαμβάνοντες οφείλουν να ενημερώνονται για την εκτιμώμενη ή την αληθή θέση του πλοίου, όπως επίσης να επιβεβαιώνουν την ένδειξη της γυροσκοπικής και μαγνητικής πυξίδας, την πορεία ως προς τον βυθό, την αντίστοιχη ταχύτητα.

Από την άλλη μεριά, οι παραλαμβάνοντες οφείλουν να ενημερώνονται προσωπικά για τα εξής:

 • Τις μόνιμες και τυχόν ειδικές οδηγίες του πλοιάρχου (Night Order book).
 • Το στίγμα, την πορεία ως προς τον βυθό και την ταχύτητα προς τον βυθό.
 • Τις επικρατούσες και αναμενόμενες συνθήκες όσον αφορά την παλίρροια, τα ρεύματα, τις καιρικές συνθήκες και την ορατότητα.
 • Την κατάσταση όλου του ναυτιλιακού εξοπλισμού και του εξοπλισμού ασφαλείας, όπως τη λειτουργία VHF, AIS, MFHF, ECDOS, RADARS, CONNING STATION, βυθόμετρου, πορειογράφου.
 • Όσον αφορά το ECDIS, πρέπει να ενημερώνονται για τις σωστές ρυθμίσεις και ενδείξεις του ηλεκτρονικού χάρτη.
 • Τη θέση και την κίνηση των πλοίων, καθώς και την ύπαρξη τυχόν ναυτιλιακών κινδύνων.
 • Σφάλματα γυροσκοπικής και μαγνητικής πυξίδας, έλεγχος των repeaters.
 • Τη λειτουργία του συστήματος πηδαλιουχίας και του αυτόματου πιλότου.
 • Τη λειτουργία των κύριων μηχανών και του μηχανοστασίου.

 

Βιβλίο Διεθνείς ΚανονισμοίΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα ‒ Τήρηση φυλακής/ARPA, του Ιωάννη Λιούλη, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2013, σσ. 277-279.

Το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα ‒ Τήρηση φυλακής/ARPA του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.