Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Σύστημα Καταγραφής των Δεδομένων Ταξιδιού

0

Tο Σύστημα Καταγραφής των Δεδομένων Ταξιδιού (Voyage Data Recorder ‒ VDR) εισήχθη από τον ΙΜΟ στον υποχρεωτικό εξοπλισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων. Το εν λόγω σύστημα έχει πολύ μεγάλη ομοιότητα με τους καταγραφείς που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα για τη διατήρηση σε ψηφιακή μορφή όλων των στοιχείων πτήσεως, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της διερευνήσεως των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το αεροπορικό ατύχημα σε δεύτερο χρόνο.

Το σύστημα VDR εγκαθίσταται στο πλοίο προκειμένου να καταγράψει τις διάφορες πληροφορίες που αφορούν συνολικά την πραγματοποίηση του πλου, διευκολύνοντας έτσι τη διερεύνηση ενός ναυτικού ατυχήματος. Τα βασικότερα στοιχεία καταγραφής περιλαμβάνουν:

  • Το στίγμα του πλοίου
  • Τις ψηφιακές πληροφορίες πορείας, ταχύτητας και βυθίσματος
  • Τις εικόνες των Radar και ECDIS
  • Διάφορους άλλους αισθητήρες που εξοπλίζουν το πλοίο
  • Την κατάσταση των μηχανών-πηδαλίου και την ανταπόκρισή τους στις εντολές του πλοιάρχου
  • Τις συνομιλίες εσωτερικά της γέφυρας
  • Την επικοινωνία της γέφυρας με τις συσκευές του πλοίου που λειτουργούν στη συχνότητα VHF
  • Διάφορους συναγερμούς/προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την κατάσταση του σκάφους.

Τα δεδομένα του VDR παραμένουν πάντα αξιοποιήσιμα, καθώς η ανάκτησή τους μπορεί να γίνει είτε από την κάψουλα που επιπλέει ελεύθερα (επιπλέουσα κάψουλα ‒ free float data recording unit) είτε από την ειδικά ενισχυμένη σταθερή κατασκευή (σταθερή κάψουλα – fixed data recording unit). Η συγκεκριμένη μονάδα έχει τη δυνατότητα να ψηφιοποιεί σε κοινή μορφή όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες (data) από τα συνεργαζόμενα συστήματα και όργανα, να τις συμπιέσει (compress) για την οικονομία χώρου αποθηκεύσεως και, τέλος, να τις αποθηκεύσει είτε σε σκληρό δίσκο είτε κατευθείαν σε μέσο αποθηκεύσεως (SD Card), που είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη εξωτερική διάταξη.

Οι μονάδες (κάψουλες) εγγραφής/προστασίας δεδομένων (data recording units) αποτελούν ενισχυμένες μεταλλικές κατασκευές και διαθέτουν σκληρό δίσκο με χωρητικότητα κατάλληλη ώστε να αποθηκεύει συνεχόμενα δεδομένα, ήχο και εικόνα για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις δώδεκα ώρες. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο σκληρός δίσκος γεμίσει με δεδομένα, διαγράφονται αυτόματα εκείνα με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα εγγραφής και στη θέση τους εγγράφονται νέα δεδομένα. Η κάψουλα είναι πυρίμαχη και, ενδεικτικά, μπορεί να μείνει ανέπαφη σε θερμοκρασία 260ºC για μία ώρα. Επιπλέον, έχει μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις, ώστε να μπορεί να παράσχει προστασία στις μεγάλες υδροστατικές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε περίπτωση βυθίσεως του πλοίου.

 

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2018, σσ. 148-151.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.