Κέντρα Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού είναι ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα, που απευθύνονται σε όλους τους ναυτικούς και ιδιαίτερα τους αξιωματικούς. Στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης κύκλων σπουδών και ειδικών τμημάτων επιμόρφωσης που είναι απαραίτητα από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τα ΚΕΣΕΝ 

  • Ωράριο γραμματείας 08:00-13:00
  • Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας πως για όποιον κύκλο ή πιστοποιητικό παρακολουθήσετε, πρέπει να περάσατε από το Ναυτικά Μητρώα μετά από περίπου 10 εργάσιμες ημέρες και να κάνετε αίτηση για να παραλάβετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης. Πρέπει να έχετε μαζί σας 2-3 φωτογραφίες γενικής χρήσεως, καθώς και κάποια χρήματα για παράβολα, αναλόγως το πιστοποιητικό.
  • Υπάρχει και η δυνατότητα επείγουσας έκδοσης του πιστοποιητικού, αλλά απαιτείται βεβαίωση από την ναυτιλιακή εταιρεία. Εφόσον την διαθέτετε, θα πρέπει να την παραδώσετε στο ΚΕΣΕΝ και από εκεί θα παραλάβετε ένα έγγραφο το οποίο θα προσκομίσετε στα Μητρώα για να σας εκδώσουν το πιστοποιητικό.
  • Συνιστάται να εγγραφείτε λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων του κύκλου που επιθυμείτε, καθώς η ζήτηση είναι ιδιαίτερη υψηλή.  Σε περίπτωση απουσίας ατόμων από τον εκάστοτε κύκλο, πραγματοποιείται μια κλήρωση για τις κενές θέσεις λίγα λεπτά πριν την έναρξη του κύκλου. Εάν είστε τυχεροί και παρευρίσκεστε στο ΚΕΣΕΝ την συγκεκριμένη ώρα, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον κύκλο. (Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε εγγραφεί σε κάποια μελλοντική ημερομηνία διεξαγωγής του κύκλου)
  • Επίσης, έχετε την δυνατότητα να εγγραφείτε αποστέλλοντας την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή να σας εγγράψει κάποιο δικό σας άτομο, εφόσον διαθέτει έγγραφο εξουσιοδοτήσεως.

ΚΕΣΕΝ Ρέντη

Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΕΣΕΝ Ρέντη 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Φλέμινγκ 43, 18233, Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 4823853, 210 4823854
Ιστοσελίδες: ΚΕΣΕΝ
Emails: kesenm@hcg.gr, kesenpl@hcg.gr

ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας

Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας 

Διεύθυνση: ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας, Νέα Μηχανιώνα, 57004
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2392031322, 2392031222
Ιστοσελίδες: ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας Σχολή Πλοιάρχων, ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας Σχολή Μηχανικών
Emails: kesenmakmech@gmail.com, kesenmak.pl@hcg.gr