Σκιαγραφώντας το προφίλ των γυναικών που εισέρχονται στις ναυτικές σπουδές

0

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Isalos.net εκπόνησε και παρουσιάζει ειδική έρευνα αναφορικά με τις πρωτοετείς σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο πρώτο έτος των ΑΕΝ φοιτούν 159 γυναίκες, καταλαμβάνοντας ποσοστό 17,5% επί των συνολικών σπουδαστών του πρώτου έτους (906). Όσον αφορά την ΑΕΝ φοίτησης, οι ΑΕΝ Μακεδονίας, Κρήτης, Ασπροπύργου και Ηπείρου διαθέτουν τις περισσότερες σπουδάστριες. Συνολικά, στις τέσσερις προαναφερθείσες σχολές φοιτά η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστριών: 113 πρωτοετείς σπουδάστριες, που αντιστοιχούν στο 71% των συνολικών 159 πρωτοετών σπουδαστριών σε όλες τις ΑΕΝ της χώρας. Αναφορικά με τις Σχολές φοίτησης, οι πρωτοετείς σπουδάστριες καταλαμβάνουν σημαντικά ποσοστό, επί του συνολικού αριθμού των σπουδαστών α’ έτους, στις ΑΕΝ Οινουσσών (29%), Ηπείρου (29%), Κρήτης (23%) και Καλύμνου (21%). Στις υπόλοιπες ΑΕΝ το ποσοστό των πρωτοετών σπουδαστριών είναι κάτω από 20% του συνόλου των πρωτοετών σπουδαστών ενώ τα μικρότερα ποσοστά συναντώνται στις ΑΕΝ Χίου (5%) και Σύρου (3%).

Γράφημα 1 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστριών βάσει της ΑΕΝ στην οποία φοιτούν, Πηγή Δεδομένων: Έρευνα της Isalos.net Επιλέγω Ναυτιλία 2021-2022

Γράφημα 1 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστριών βάσει της ΑΕΝ στην οποία φοιτούν, Πηγή Δεδομένων: Έρευνα της Isalos.net Επιλέγω Ναυτιλία 2021-2022

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας των πρωτοετών σπουδαστριών πριν την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ, οι περιφερειακές ενότητες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατέχουν μεν πρωτεύοντα ρόλο αλλά δεν αντανακλούν την γενικότερη συγκέντρωση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές: 37 σπουδάστριες (23% επί των συνολικών σπουδαστριών) έχουν τόπο διαμονής την Αττική και 25 σπουδάστριες (16% επί των συνολικών) την κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), στις αρχές του 2020 ο εκτιμώμενος γυναικείος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν ίσος με 5.503.077 γυναίκες, εκ των οποίων το 36% κατοικούσε στην Αττική και το 18% στην κεντρική Μακεδονία. Τα συνολικά ποσοστά από τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας είναι αρκετά υψηλά, ως προς τις πρωτοετείς σπουδάστριες, σε σχέση με τον πληθυσμό τους.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο περιφερειακές ενότητες Αιγαίου καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό αθροιστικά, καθώς το 14% από τις πρωτοετείς σπουδάστριες κατοικούσαν στις περιφερειακές ενότητες των Νησιών Βορείου Αιγαίου και των Νησιών Νοτίου Αιγαίου, ενώ μόλις το 5% του εκτιμώμενου γυναικείου πληθυσμού βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ στις αρχές του 2022 κατοικούσε σε αυτές.

Γράφημα 2 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστριών βάσει του τόπου κατοικίας πριν την αρχή των Σπουδών τους σε ΑΕΝ, Πηγή Δεδομένων: Έρευνα της Isalos.net

Γράφημα 2 Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστριών βάσει του τόπου κατοικίας πριν την αρχή των Σπουδών τους σε ΑΕΝ, Πηγή Δεδομένων: Έρευνα της Isalos.net

Η ναυτική- οικογενειακή παράδοση διαδραματίζει σύμφωνα με την έρευνα μικρό ρόλο: περίπου μία στις δέκα πρωτοετείς σπουδάστριες προέρχεται από οικογένειες όπου τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων έχει εργασθεί σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυτιλία. Το 50% των πρωτοετών σπουδαστριών αποφοίτησαν από Γενικό Ενιαίο Λύκειο, το 32% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων εκτός Ναυτικού και Ναυτιλιακού και το 18% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοετών σπουδαστριών αποφοίτησε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βαθμό απολυτηρίου άνω του 16 (150 από τις 159 συνολικά πρωτοετείς σπουδάστριες).

Όσον αφορά τις σπουδές τους στις ΑΕΝ, 138 σπουδάστριες φοιτούν στη Σχολή Πλοιάρχων (87%) ενώ 21 στη Σχολή Μηχανικών (13%). Επιπλέον, καμία από τις πρωτοετείς σπουδάστριες δεν έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τις σπουδές της μετά το πρώτο έτος, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει αποφασίσει πως θα συνεχίσει (94% – 149 από τις 159) ενώ κάποιες δεν έχουν κατασταλάξει ακόμη (6% – 10 από τις 159).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 81% των σπουδαστριών αποκρίθηκαν πως οι γονείς τους ήταν είτε «πολύ» είτε «πάρα πολύ» υποστηρικτικοί ως προς την επιλογή τους να εισαχθούν σε ΑΕΝ. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το 92% των σπουδαστριών που αποκρίθηκαν ότι οι γονείς τους ήταν τόσο υποστηρικτικοί ως προς την επιλογή τους υπογράμμισαν ότι οι γονείς τους δεν έχουν εργαστεί σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυτιλία.

Μόλις 13 σπουδάστριες απάντησαν ότι οι γονείς του ήταν «λίγο» ή «καθόλου» υποστηρικτικοί ως προς την επιλογή τους να σπουδάσουν σε ΑΕΝ. Από τις 13 σπουδάστριες, μόλις δύο τόνισαν ότι έστω και ένας εκ των γονέων τους έχει εργαστεί σε επάγγελμα συναφές με τη ναυτιλία.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστριών. Πάνω από μία στις τρεις πρωτοετείς σπουδάστριες επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια (36%), υγραεριοφόρα (35%) και επιβατηγά (35%) πλοία. Μάλιστα τα δεξαμενόπλοια αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή, καθώς μόλις το 18% των πρωτοετών σπουδαστριών επιθυμεί να ναυτολογηθεί «λίγο» ή δεν επιθυμεί να ναυτολογηθεί «καθόλου» σε αυτά.

Γράφημα 3 Η προτίμηση ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστριών ΑΕΝ βάσει κατηγορίας πλοίου, Πηγή Δεδομένων: Έρευνα της Isalos.net Επιλέγω Ναυτιλία 2021-2022

Γράφημα 3 Η προτίμηση ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστριών ΑΕΝ βάσει κατηγορίας πλοίου, Πηγή Δεδομένων: Έρευνα της Isalos.net Επιλέγω Ναυτιλία 2021-2022

Ακόμη, από τις λιγότερο δημοφιλείς επιλογές είναι τα bulk carriers, αφού το 34% απάντησε «καθόλου» ή «λίγο» ως προς την επιθυμία ναυτολόγησής τους στα συγκεκριμένα πλοία. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρότι η επιβατηγός ναυτιλία κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών πρωτοετών σπουδαστριών (35%), συνιστά παράλληλα και την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό σπουδαστριών (18%) που δεν επιθυμούν «καθόλου» να ναυτολογηθούν σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε αυτή.