Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα ραντάρ των πλοίων

0

Η λέξη «RADAR» προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Radio Detection And Ranging (ραδιοεντοπισμός και διαστημομέτρηση). Το ραντάρ αποτελεί μια ηλεκτρονική συσκευή που επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων, πολλές φορές όχι ορατών με γυμνό οφθαλμό, πέραν του οπτικού ορίζοντα, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τη θέση τους.

Πιο συγκεκριμένα, το ραντάρ έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει αντικείμενα χωρίς να περιορίζεται από το σκότος και τις καιρικές συνθήκες (ομίχλη, βροχή, χιόνι, καπνός κ.ά.) και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει προειδοποίηση στην επιφάνεια της θάλασσας-ύδατος και για την αποφυγή συγκρούσεως. Το ραντάρ είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό των προσεγγιζόντων πλοίων και για την εκτέλεση της λειτουργίας της αποφυγής συγκρούσεως από την ομάδα γέφυρας. Ωστόσο, δεν παύει να υποκαθιστά την οπτική επιτήρηση, που παραμένει η κύρια μέθοδος επιτηρήσεως, καθώς το ραντάρ τη συμπληρώνει και την υποβοηθά.

Με τη χρήση των ραντάρ εξάγονται τα στοιχεία της διοπτεύσεως και της αποστάσεως των στόχων, πληροφορίες οι οποίες από μόνες τους δεν επαρκούν για την ασφαλή λειτουργία αποφυγής συγκρούσεως. Για τον παραπάνω λόγο, πλέον τα σύγχρονα ραντάρ περιλαμβάνουν τη συσκευή ARPA (Automatic Radar Plotting Aid), η οποία, με την αυτόματη υποτύπωση των στόχων, εμφανίζει στον χρήστη περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους, όπως η πορεία, η ταχύτητα STW (Speed Through Water) του στόχου, η πλησιέστερη και ελάχιστη απόσταση προσεγγίσεως σε αυτόν CPA (Closest Point of Approach) και ο αντίστοιχος χρόνος TCPA (Time to Closest Point of Approach).

 

Βιβλίο Διεθνείς ΚανονισμοίΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα ‒ Τήρηση φυλακής/ARPA, του Ιωάννη Λιούλη, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2013, σσ. 277-279.

Το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα ‒ Τήρηση φυλακής/ARPA του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.