Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENC) και οι κατηγορίες τους

0

Οι Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (Electronic Navigational Charts ‒ ENC) αποτελούν ηλεκτρονικούς χάρτες διανυσματικής μορφής (Vector Charts), που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στους έντυπους χάρτες. Κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (International Hydrographic Organisation – IHO) για χρήση στα συστήματα απεικονίσεως ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών ECDIS.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον IMO, ο ηλεκτρονικός χάρτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως η τυποποιημένη ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και τον τύπο βάση δεδομένων που κατασκευάζεται από τις κρατικές υδρογραφικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα ECDIS. Ο ENC περιέχει όλες τις αναγκαίες χαρτογραφικές πληροφορίες για την ασφαλή πλοήγηση και είναι δυνατόν να παρέχει και επιπρόσθετες ως προς τον έντυπο χάρτη πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν απαραίτητες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του IMO, ανάλογα με τη ναυτιλιακή χρήση για την οποία προορίζονται, διακρίνονται σε έξι κατηγορίες χρήσεως:

  • Overview (Σχεδιάσεως πλου), π.χ. ναυτικός χάρτης που καλύπτει όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα.
  • General (Ναυτιλίας ανοιχτής θάλασσας), π.χ. ναυτικός χάρτης που καλύπτει όλες τις ελληνικές ακτές ή το Βόρειο Αιγαίο.
  • Coastal (Ακτοπλοΐας), π.χ. ναυτικός χάρτης που καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου.
  • Approach (Προσεγγίσεως ακτών), π.χ. ναυτικός χάρτης που καλύπτει τις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή των νήσων Θήρα-Ανάφη.
  • Harbour (Εισόδου σε όρμους-λιμένες), π.χ. ναυτικός χάρτης που καλύπτει τον κόλπο Ελευσίνας ή Σούδας.
  • Berthing (Λιμενοδεικτών), π.χ. ναυτικός χάρτης που καλύπτει το λιμάνι του Πειραιά ή της Πάτρας.

Οι ENC κάθε κατηγορίας έχουν διαφορετική πυκνότητα χαρτογραφικών και λοιπών πληροφοριών, ανάλογα με την αντίστοιχη ναυτιλιακή χρήση τους σε αντιστοιχία με εκείνη των έντυπων ναυτικών χαρτών.

Για την τυποποίηση των ταξινομήσεων και της αριθμήσεως των ψηφιακών αρχείων διαθέσεως των ENC, κάθε αρχείο έχει ένα όνομα της μορφής: CCPXXXXX.EEE

  • Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες CC δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του ENC, π.χ. GR για ENC ελληνικής εκδόσεως.
  • Ο χαρακτήρας P δηλώνει την κατηγορία του ENC ανάλογα με την προβλεπόμενη ναυτιλιακή του χρήση.
  • Οι επόμενοι πέντε χαρακτήρες ΧΧΧΧΧ δηλώνουν την αρίθμηση του συγκεκριμένου ENC.
  • Οι τρεις χαρακτήρες ΕΕΕ που ακολουθούν μετά την τελεία είναι αριθμοί που λαμβάνουν τις τιμές 000, 001, 002, 003… και δηλώνουν τις διαδοχικές διορθώσεις του ίδιου ENC.

 

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2018, σσ. 305-307.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.