Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους ηλεκτρονικούς χάρτες

0

Μια βασική κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών χαρτών με κριτήριο τον κατασκευαστή είναι οι επίσημοι και ανεπίσημοι χάρτες. Οι επίσημοι χάρτες (official charts) κατασκευάζονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες της εκάστοτε χώρας, τα εξουσιοδοτημένα υδρογραφικά γραφεία ή άλλους σχετικούς κυβερνητικούς οργανισμούς. Οι ανεπίσημοι ή ιδιωτικοί χάρτες (unofficial or private) κατασκευάζονται από λοιπούς οργανισμούς και δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τις απαιτήσεις του IMO (International Maritime Organisation) και των ECDIS (Electronic Chart Display Information System), oπ;oτε και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ναυτιλομένους της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Υπάρχουν δυο τύποι ηλεκτρονικών χαρτών, οι raster charts και οι vector charts. Ο raster chart αποτελεί μια στατική στρωμένη εικόνα ενός χάρτινου χάρτη, ενώ ο vector chart αποτελεί μια ψηφιακή βάση δεδομένων όλων των αντικειμένων που παρουσιάζονται (σημεία, γραμμές, επιφάνειες κτλ) που απεικονίζονται στον χάρτη.

Ο ENC(Electronic Navigational Chart) χαρακτηρίζεται ως ένας vector chart, είναι ένας επίσημος χάρτης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των ηλεκτρονικών χαρτών που ορίζει το IHO (International Hydrographic Office).

Οι χάρτες ENC έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Το περιεχόμενό τους βασίζεται στην πιο πρόσφατη πηγή διαθέσιμη στις υδρογραφικές υπηρεσίες
• Συντάσσονται και η κωδικοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του IHO
• Οι θέσεις των αντικειμένων διαμορφώνονται σύμφωνα με το σύστημα WGS 84 (World geodetic System 1984 Datum)
• Εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αναγνωρισμένους κυβερνητικούς οργανισμούς και αναγνωρισμένες υδρογραφικές υπηρεσίες
• Αναβαθμίζονται, διορθώνονται και επαναεκδίδονται τακτικά από επίσημες πηγές πληροφοριών και οι πληροφορίες συνήθως διανέμονται ηλεκτρονικά

Ανάλογα της κλίμακάς τους και ανάλογα με τον σκοπό ναυσιπλοΐας οι χάρτες ENC ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

• Overview: Αποτελούν χάρτες μικρής κλίμακας και περιλαμβάνουν μεγάλες θαλάσσιες περιοχές
• General: Είναι χάρτες μεγαλύτερης κλίμακας συγκριτικά με τους overview και περιέχουν περισσότερες πληροφορίες
• Coastal: Αυτοί χάρτες απεικονίζουν παράκτιες θαλάσσιες περιοχές
• Approach: Αυτοί οι χάρτες που απεικονίζουν τις προσεγγίσεις διαφόρων λιμανιών
• Harbour: Χάρτες λιμανιών
• Berthing: Χάρτες πρόσδεσης – απόδεσης