Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το SOPEP

0

Σύμφωνα με τη MARPOL 73/78 Annex I, το SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) είναι υποχρεωτικό για όλα τα πλοία άνω των 400 GT και για πλοία μεταφοράς πετρελαίου άνω των 150 GT. Το SOPEP αποσκοπεί στην πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρέλαιο.

Το SOPEP, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ένα σύνολο βημάτων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα σε περίπτωση που προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Το SOPEP περιλαμβάνει επίσης μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών και telex από σημαντικές επαφές οι οποίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν σε περίπτωση που προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Καθώς το SOPEP αποτελεί σχέδιο με ελεγχόμενη διαδικασία, οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες γίνονται μόνο έπειτα από έγκριση των αρχών της σημαίας του πλοίου.

Το έγγραφο SOPEP προσδιορίζει τον σταθμό αντιρύπανσης (antipollution station) του πλοίου, όπου αποθηκεύεται ο εξοπλισμός SOPEP του πλοίου για την καταπολέμηση της ρύπανσης. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αποτελείται από προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE) του πληρώματος και εξοπλισμό περιορισμού της ρύπανσης στο κατάστρωμα του πλοίου, αλλά και στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, στο SOPEP store περιλαμβάνονται oil dispersants (διαλυτικά πετρελαίου), απορροφητικές μπούμες πετρελαίου, πριονίδια, φτυάρια, βούρτσες κουρέλια, κουβάδες και προστατευτικές στολές, γάντια και μάσκες για το πλήρωμα.

Ο εξοπλισμός SOPEP θα πρέπει να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης και όχι για την καθημερινή χρήση και λειτουργία του πλοίου.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως η χρήση και η ρίψη των oil dispersants επιτρέπονται μόνο έπειτα από άδεια των αρμόδιων τοπικών αρχών.

Φωτό: REUNION REGION/ ΑΠΕ-ΜΠΕ