Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Διεθνές Διακριτικό Σήμα ενός πλοίου;

0

Η ταυτότητα ενός πλοίου προσδιορίζεται από το ΔΔΣ (Διεθνές Διακριτικό Σήμα), το όνομα του πλοίου, το λιμάνι νηολογήσεως καθώς και τον αριθμό IMO.

Το ΔΔΣ που αποκτάει κάθε πλοίο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Επομένως η έκδοση του ΔΔΣ μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε και την εθνικότητα του πλοίου. Για παράδειγμα τα ΔΔΣ των ελληνικών πλοίων αποτελούνται από τέσσερα γράμματα (π.χ. SXZY) ή τρία γράμματα και έναν αριθμό (π.χ. J4NH). Στα μικρότερα πλοία όπως είναι τα μικρά επιβατηγά και motorships δίνονται διακριτικά με δυο γράμματα και τέσσερις αριθμούς (π.χ. SV2368).

Σε ό,τι αφορά το όνομα του πλοίου, αυτό είναι ένα από τα κυρία χαρακτηριστικά του και επιλέγεται ελεύθερα από τον πλοιοκτήτη σύμφωνα με τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Το όνομα του πλοίου υποχρεούται να φέρεται στις παρειές (μάσκες) καθώς και στην πρύμνη. Επίσης, στην πρύμνη του πλοίου φέρεται -με ευκρινή γράμματα- και το λιμάνι νηολογήσεως, το οποίο επιλέγεται ελεύθερα από τον πλοιοκτήτη. Ο λιμένας νηολογίου καθορίζει και την εθνικότητα του πλοίου και προσδιορίζει την σημαία που φέρει, η οποία συνήθως υψώνεται στην πρύμνη. Στην πρύμνη αναγράφεται και ο αριθμός IMO, ο οποίος είναι μοναδικός και δεν αλλάζει ποτέ.

Τέλος, κάθε πλοίο διαθέτει και έναν αριθμό MMSI (Mobile Maritime Service Identity). Ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελείται από 9 ψηφία τα οποία αντιστοιχούν σε ένα ράδιο DSC (Digital Selective Calling) ή σε έναν σταθμό AIS (Automated Identification System) δίνοντας στο πλοίο έναν συγκεκριμένο αναγνωριστικό αριθμό.