Τι πρέπει να γνωρίζετε για το σύστημα ναυτιλιακής σήμανσης IALA

0

Το σύστημα ναυτιλιακής σήμανσης IALA αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ναυσιπλοΐας στη θάλασσα. Το σύστημα ναυτιλιακής σήμανσης της IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) τέθηκε σε εφαρμογή το 1982, οπότε δόθηκε η δυνατότητα στις χώρες να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών συστημάτων: ο κόκκινος πλευρικός σημαντήρας να βρίσκεται από την αριστερή πλευρά των πλοίων (IALA Region A) ή από τη δεξιά πλευρά των πλοίων (IALA Region B).

Η IALA Region A περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική, τον Αραβικό Κόλπο και ορισμένες χώρες της Ασίας. Η IALA Region B περιλαμβάνει χώρες όπως η Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, η Ιαπωνία, η Κορέα και οι Φιλιππίνες.

Στην περιοχή A, ο κόκκινος σημαντήρας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά των διαύλων και αντίστοιχα ο πράσινος σημαντήρας από τη δεξιά πλευρά.

Στην περιοχή Β, ο κόκκινος σημαντήρας σημαίνει τη δεξιά πλευρά των διαύλων και αντίστοιχα ο πράσινος σημαντήρας την αριστερή πλευρά.

Το σύστημα ναυτιλιακής σήμανσης IALA αποτελείται από έξι είδη σημάνσεων:

  • Lateral marks (Πλευρικοί σημαντήρες): Σημαίνουν την πλευρά του διαύλου που πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή οι αριστεροί σημαντήρες θα πρέπει να διατηρούνται στην αριστερή πλευρά του πλοίου και οι δεξιοί από τη δεξιά πλευρά του πλοίου.
  • Cardinal marks: Σημαίνουν την ασφαλέστερη πλεύσιμη οδό την οποία μπορεί να ακολουθήσει το πλοίο. Υπάρχουν τέσσερα είδη σημαντήρων: Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Αντίστοιχα, το πλοίο μπορεί να πλεύσει με ασφάλεια βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά των σημαντήρων.
  • Isolated danger marks: Σημαίνουν κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα των πλοίων και επισημαίνουν την προσοχή των ναυτιλλομένων, ώστε να πλεύσουν με ασφάλεια.
  • Special marks: Σημαίνουν στους ναυτιλλομένους περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα περιοχές στρατιωτικών ασκήσεων, όρια αγκυροβολίων, υπόγειους σωλήνες και καλώδια, κ.λπ.
  • Emergency wreck marking buoy: Σημαίνουν πρόσφατους ναυτιλιακούς κινδύνους που ακόμη δεν έχουν προστεθεί στους ναυτιλιακούς χάρτες ή δεν έχουν καταγραφεί στις ναυτιλιακές εκδόσεις προς ναυτιλλομένους.