Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το medical chest των πλοίων

0

Κάθε πλοίο, ανάλογα με την κατηγορία του φορτίου που μεταφέρει, το μέγεθός του, τους πλόες που εκτελεί και την παρουσία ή μη ιατρού στο πλοίο, διαθέτει ένα σύνολο φαρμάκων (medical chest) και ένα «νοσοκομειακό δωμάτιο» (hospital room) όπου, με τον εξοπλισμό που υπάρχει, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η ασθένεια ή ο τραυματισμός ενός ατόμου.

Οι απαιτήσεις για το περιεχόμενο του medical chest και τις σχετικές εγκαταστάσεις του πλοίου περιλαμβάνονται στον κανονισμό Maritime Labor Convention 2006 (MLC, 2006), στις οδηγίες του Quantification Addendum και του International Medical Guide for Ships, 3rd Edition, που έχει εκδοθεί από τον World Health Organisation (WHO).

Εάν το πλοίο μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο, το περιεχόμενο του medical chest θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), ειδάλλως θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής του κράτους σημαίας (maritime administrator).

Η διαχείριση του φαρμακείου του πλοίου και η αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών αποτελούν ιδιαίτερα απαιτητικές αρμοδιότητες, οι οποίες ανήκουν συνήθως στον υποπλοίαρχο (medical care person in charge) του πλοίου, καθώς είναι ο κατάλληλα εκπαιδευμένος αξιωματικός για το συγκεκριμένο καθήκον. Επιπροσθέτως, υποστηρίζονται από έναν έμπειρο και εκπαιδευμένο αξιωματικό γέφυρας (medical first aid provider), πάντοτε υπό την εποπτεία του υποπλοιάρχου.

Πιο συγκεκριμένα, το πλοίο διατηρεί ενημερωμένο το έντυπο απογραφής (medical log) του φαρμακείου, ανάλογα με τις χορηγήσεις των φαρμάκων που γίνονται και τις ημερομηνίες λήξης τους. Όταν το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι ή σε οποιαδήποτε άλλη δυνατή περίσταση, θα παραλάβει τα απαραίτητα φάρμακα προς συμπλήρωση και θα απορρίψει τα ληγμένα και χρησιμοποιημένα φάρμακα στην ξηρά, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα (medical waste), υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Η χορήγηση των φαρμάκων και η αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών γίνονται με τη βοήθεια της τηλεϊατρικής (τηλεφωνικώς ή μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), οπότε παρέχονται συμβουλές και οδηγίες σε κάθε περίπτωση. Τα παραπάνω συμβάντα καταγράφονται σε διάφορα έντυπα (recordkeeping), προς διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

Ανάλογα με τους κανονισμούς του administrator του πλοίου, ορισμένα φάρμακα κατηγοριοποιούνται ως ναρκωτικές ουσίες (ψυχοτρόπες ουσίες, οπιώδη, αγχολυτικά, αναισθητικές ουσίες, κ.λπ.) και αποθηκεύονται ξεχωριστά (master’s safe locker) με αυξημένη ασφάλεια, υπό την ευθύνη του πλοιάρχου, και χορηγούνται υπό την εποπτεία του.

Τέλος, το «νοσοκομειακό δωμάτιο» του πλοίου είναι επαρκώς εξοπλισμένο, ικανό να ανταποκριθεί σε σοβαρά ιατρικά περιστατικά, και μεταξύ άλλων διαθέτει: διαμορφωμένο νοσοκομειακό κρεβάτι/κλίνη, ξεχωριστό χώρο λουτρού/τουαλέτας, ξεχωριστό αερισμό και emergency παροχή ρεύματος. Ο συγκεκριμένος χώρος (hospital room) βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο του χώρου ενδιαιτήσεως του πλοίου, με άμεση πρόσβαση στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, προς διευκόλυνση της διακομιδής των ασθενών.