ΕΚΠΑ: Νέα προγράμματα επιμόρφωσης στα ναυτιλιακά

0

Στην πλατφόρμα e-learning του ΕΚΠΑ, προστέθηκαν δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα: «Shipping English» και «Ναυτιλιακό Δίκαιο στην Πράξη».

Το πρόγραμμα «Shipping English» σχεδιάστηκε για όσους δραστηριοποιούνται στα ναυτιλιακά επαγγέλματα, οι οποίοι έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση με συγκεκριμένες εφαρμογές της, προκειμένου να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα στον χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα «Ναυτιλιακό Δίκαιο στην Πράξη» επιδιώκει την αναλυτική παρουσίαση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την έννοια «Shipping» του αγγλοσαξωνικού δικαίου, καθώς και των λεπτών διαφορών μεταξύ ορισμών, που αναφύονται κατά τη χρησιμοποίησή τους. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα εισαχθούν αρχικά σε βασικές έννοιες, όπως είναι η «ναυτική επιχείρηση» και η «διαχείριση πλοίων», και ακολούθως θα εμβαθύνουν στην νομική προσέγγιση των εννοιών της «ιδιοκτησίας-κυριότητας» και του «βάρους» επί πλοίων.

Η διάρκεια των εκάστοτε εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 3 μήνες (60 ώρες) και οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Shipping English» μπορείτε να βρείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ναυτιλιακό Δίκαιο στην Πράξη» μπορείτε να βρείτε εδώ.