Νέες οδηγίες προς ναυτιλλομένους στον Περσικό Κόλπο

0

Πρόσφατα υπήρξε αναφορά πως, ενώ ένα πλοίο λιβεριανής σημαίας βρισκόταν σε ένα ship to ship operation στα ύδατα του Ιράκ, έγινε αντιληπτή η παρουσία ενός ύποπτου αντικειμένου προσκολλημένου στη γάστρα του. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως επρόκειτο για νάρκη, για την οποία δεν είχε γίνει γνωστό πότε και πώς είχε προσκολληθεί. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως εκπρόσωποι από το Ιράκ αφαίρεσαν με ασφάλεια τη νάρκη.

Με αφορμή το παραπάνω συμβάν, οι OCIMF και Round Table of International Shipping εξέδωσαν νέες συμβουλευτικές οδηγίες για τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν, στον Κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι οδηγίες συμβουλεύουν τα πλοία και τις εταιρείες να ανατρέξουν στον οδηγό BMP5, καθώς και τα εξής:

· Να εκτελούν νέες αξιολογήσεις κινδύνου αναφορικά με το ταξίδι του πλοίου πριν από την είσοδό του σε μια περιοχή όπου έχει γίνει αναφορά για ένα ή περισσότερα επικίνδυνα συμβάντα ή τυχόν απειλές.

· Να συμβουλευτούν το Ship Security Plan και την ενότητα 2 του BMP5 σχετικά με τις μη πειρατικές απειλές.

· Να εκτελούν με προσοχή τις βάρδιες στη γέφυρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας να προσέχουν τα μικρά σκάφη, τα οποία δύσκολα απεικονίζονται στο ραντάρ.

· Να παραμένουν σε επικοινωνία με όλα τα παραπλέοντα πλοία και να μην επιτρέπουν σε μικρά σκάφη να πλησιάζουν.

· Κατά τη διάρκεια της νύχτας να χρησιμοποιούν τα φώτα ανίχνευσης (search lights).

· Να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα επιβίβασης και αποβίβασης, κατεβάζοντας τις σκάλες μόνο όταν είναι απαραίτητο.

· Να τοποθετούν εξωτερικό φωτισμό όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής τήρηση φυλακής γέφυρας, δίνοντας έμφαση στην πρύμη.

· Να αναφέρουν οποιεσδήποτε ύποπτες ενέργειες ή αντικείμενα στο UKMTO.

· Να επιβεβαιώσουν την καλή λειτουργία του εξοπλισμού καταπολέμησης πυρκαγιών.

· Να κρατήσουν ανοιχτό τον πομποδέκτη AIS, ωστόσο να μη συμπληρώσουν τα πεδία των λιμανιών αναχωρήσεως και αφίξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.gard.no/Content/30998192/Industry_Guidance_incident_in_PG.pdf
https://www.ocimf.org/media/125586/Ship-Security-Hull-Vulnerability-Study.pdf
https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1049/imsc-bridge-reference-cards-ver10-june-2020.pdf
https://shipping.nato.int/nsc/media-centre/downloads/documents