Έρευνα για την ψυχική υγεία των ναυτικών κατά την πανδημία

0

Του Δημήτριου Λυράκου, Κλινικού & Δικαστικού Ψυχολόγου και CEO της ASCOT Consulting

Η ευημερία και ψυχική υγεία των ναυτικών κατά την διάρκεια της πανδημίας έχουν αναμφισβήτητα επηρεαστεί αρνητικά, κυρίως λόγω των συνεπειών που σχετίζονται με τις αλλαγές πληρωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Filistos ASCOT διεξήγαγε έρευνα για την ευημερία και την ψυχική υγεία σε 4.900 ναυτικούς από δέκα (10) χώρες, με δείγμα από όλες τις βαθμίδες. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως στόχο τον εντοπισμό των αιτιών, αλλά και την πρόταση ορισμένων λύσεων για την ανάταση της ψυχολογίας των ναυτικών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως, με εξαίρεση την πνευματική ευημερία που παρέμεινε ανεπηρέαστη σε σχέση με τα αποτελέσματα τις ίδιας έρευνας το 2019, η πανδημία έπληξε σημαντικά την κοινωνική, τη συναισθηματική, τη σωματική αλλά και τη διανοητική / φλεγματική ευημερία των ναυτικών. Την μεγαλύτερη μείωση, ύψους 50% παρουσίασε ο παράγοντας «συναισθηματική ευημερία», γεγονός που επιβεβαιώνει την έντονη πίεση που αισθάνονται οι ναυτικοί τη δεδομένη περίοδο.

Στο κομμάτι της ψυχικής υγείας η έρευνα έδειξε μια αισθητή αύξηση του άγχους, του στρες, της κατάθλιψης, της εργασιακής δυσαρέσκειας, των αυτοκτονικών τάσεων, του παρανοειδής ιδεασμού, των διαταραχών ύπνου, αλλά και της κόπωσης. Παρόλο που σε όλους τους παραπάνω τομείς η αύξηση είναι σημαντική και προκαλεί ανησυχία, η έρευνα επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς:

– Οι αυτοκτονικές τάσεις υπερδιπλασιάστηκαν από το 12% στο 27%.
– Ο παρανοϊκός ιδεασμός αυξήθηκε από το 7% στο 14%.
– Η εργασιακή δυσαρέσκεια εκτοξεύθηκε από το 6% στο 43%.

Οι παραπάνω τάσεις φαίνονται να τροφοδοτούνται ιδιαίτερα από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που αφορούν τον κορωνοϊό και τις αλλαγές πληρωμάτων, ο περιορισμός των οποίων θα συνέβαλε θετικά.

Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη, εντελώς δωρεάν, εδώ.