Υποτροφίες για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία

0

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 λήγει την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 και ώρα Eλλάδος 23:00, για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Για τις υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για να επιτρέψει καινούργιες υποψηφιότητες.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη γαλλική γλώσσα, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής στους παρακάτω συνδέσμους στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG). Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται σε αυτή ή αντιστοίχως εάν η γλώσσα εργασίας του ερευνητικού προγράμματος είναι επίσης η αγγλική.

Η αναλυτική πρόσκληση υποψηφίων είναι διαθέσιμη εδώ.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:

  • από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στα e-mail: psavary@ifa.gr και mrochdi@ifa.gr
  • από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στα e-mail: gmama@iky.gr, apispa@iky.gr και nmalatesta@iky.gr