Πως λειτουργούν τα πλοία-δεξαμενές;

0

Του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Στην κατηγορία των πλοίων μεταφοράς πολύ βαρέων φορτίων ανήκουν και τα πλοία-πλωτές δεξαμενές. Αυτά τα πλοία προσφέρουν το μοναδικό πλεονέκτημα στους χρήστες της εκτέλεσης εργασιών στα ύφαλα του πλοίου, όπως επιθεώρηση των υφάλων, έλεγχος των υφαλοχρωμάτων και πιθανή αντικατάστασή τους ενώ το πλοίο ταξιδεύει προς τον προορισμό του. Πώς γίνεται αυτό, όμως, και ποιο τελικά είναι το όφελος για τον χρήστη της υπηρεσίας; Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κρουαζιερόπλοιου «Carnival Vista», το οποίο ανέβηκε στο πλοίο-δεξαμενή «BOKA Vanguard».

Το πλοίο-δεξαμενή «BOKA Vanguard» είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως πλοίο αυτού του τύπου. Το πλοίο μπορεί να βυθίζεται με ασφάλεια και υπό πλήρη έλεγχο για αρκετά μέτρα ώστε να μπορούν να επιβιβάζονται σε αυτό πλοία και πλωτές κατασκευές μεγάλου βυθίσματος γεμίζοντας τις δεξαμενές έρματος που διαθέτει στα ύφαλα. Στη συνέχεια η πλωτή κατασκευή ή το πλοίο ανεβαίνει στο βυθισμένο κατάστρωμα, οι δεξαμενές έρματος αδειάζουν και το πλοίο επικάθεται στη δεξαμενή, όπου μπορούν να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ενώ το πλοίο-δεξαμενή το μεταφέρει στο λιμάνι που πρέπει το πλοίο να βρίσκεται για να αναλάβει ή να συνεχίσει την αποστολή του.

Το πλοίο έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στη μεταφορά μεγάλων υπεράκτιων κατασκευών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά μπορεί να μεταφέρει και άλλα πλοία, λειτουργώντας ως πλωτή δεξαμενή σε περιοχές όπου τέτοιες υπηρεσίες δεν προσφέρονται. Το πλοίο διαθέτει ένα ανοικτό από πλώρη και πρύμνη επίπεδο κατάστρωμα μήκους 275 μ. και πλάτους 70 μ., που του επιτρέπει να ανυψώνει και να μεταφέρει το φορτίο μακρύτερο ή πλατύτερο από αυτές τις διαστάσεις. Αυτό δημιουργεί μια εναλλακτική λύση για τον δεξαμενισμό πλοίων και την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού σε πλοία που πιέζονται από τον χρόνο (χρονοναυλώσεις) ή σε κατασκευές που δεν διαθέτουν μέσα πρόωσης και προκειμένου να ρυμουλκηθούν ενώ βρίσκονται στο νερό, είναι αποτελεσματικότερο σε όρους κόστους και χρόνου, η χρήση των πλοίων δεξαμενών επιτρέποντας την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επισκευών δεξαμενισμού.

Επίσης, τα πλοία-δεξαμενές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που το πλοίο έχει υποστεί μεγάλη βλάβη και προκειμένου να ρυμουλκηθεί, με κίνδυνο η αρχική βλάβη να αποβεί μοιραία για την ακεραιότητα του πλοίου (ναυαγιαίρεση και απομάκρυνση του «Costa Concordia»), και τέλος σε περιοχές όπου δεν προσφέρονται υπηρεσίες παραδοσιακού δεξαμενισμού σε μόνιμες ή και αγκυρωμένες πλωτές δεξαμενές. Η κυριότερη, βέβαια, δραστηριότητα αυτού του τύπου πλοίου είναι η μεταφορά των πλωτών εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Απόσπασμα από το άρθρο του καπτ. Γέωργιου Γεωργούλη με τίτλο «Πλοία μεταφοράς βαρέων φορτίων: Η περίπτωση των πλοίων-δεξαμενών», Ναυτικά Χρονικά, Ιανουάριος 2020