Τι είναι τα P&Ι Clubs; (βίντεο)

0

Λόγω της φύσης τους, τα πλοία -και κατά συνέπεια η ναυτιλιακή βιομηχανία- βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπα με πολλούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό, δεν νοείται θαλάσσιο μεταφορικό έργο δίχως ασφαλιστική κάλυψη.

Τα κυριότερα είδη ναυτασφαλίσεων είναι 3 και αφορούν: την ασφάλιση (1) των Ηull & Machinery, οι οποίες αφορούν το σκάφος και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, (2) των P&I Clubs, καλύψεις δηλαδή υποχρεώσεων έναντι τρίτων προσώπων και (3) των Cargo, οι οποίες ουσιαστικά αναφέρονται στις απώλειες φορτίων.

Οι Αλληλοασφαλιστικοί Οργανισμοί Προστασίας και Αποζημίωσης -ή αλλιώς P&I Clubs- είναι μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κεφάλαιο, μέλη των οποίων είναι οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες. Στην περίπτωση των P&I Club, ασφαλιστής είναι ο ίδιος ο αλληλοασφαλιστικός οργανισμός και κατά αυτού στρέφονται οι απαιτήσεις περί αποζημίωσης, ενώ η ναυτασφάλιση σε P&I Clubs προσφέρεται σε χαμηλό κόστος για τους πλοιοκτήτες σε σχέση με άλλους τρόπους ασφάλισης. Η κάλυψη που προσφέρουν τα Clubs στα μέλη δεν περιορίζεται μόνο σε απώλεια ή βλάβη στο πλοίο αλλά καλύπτει και την ευθύνη του προς τρίτους όπως οι ιδιοκτήτες φορτίου ή οι ασφαλιστές τους, το πλήρωμα, οι επιβάτες και άλλοι.

Το παρακάτω βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το International Group of P&I Clubs, εξηγεί σε λίγα μόλις λεπτά τη σημασία της ναυτασφάλισης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και το ρόλο του IG Group.