Πώς διατηρείται η ισορροπία και η ευστάθεια ενός πλοίου; (βίντεο)

0

Τι είναι οι σταθερωτήρες και ποιά είναι η χρησιμότητα τους στην ευστάθεια ενός πλοίου; Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ο ρόλος των σταθερωτήρων, γνωστών και ως πτερυγίων ευστάθειας (stabilisers), στην αντιμετώπιση του διατοιχισμού (rolling) των πλοίων.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, αναλύονται οι βασικές αρχές σχετικά με το διατοιχισμό (rolling) καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα πτερύγια ευστάθειας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας και της ευστάθειας του πλοίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι σταθερωτήρων, με παθητική ή ενεργητική δράση, ενώ εξηγείται και ο τρόπος λειτουργίας του κάθε τύπου.