Νέοι και νέες στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση της Ελλάδας

0

Η ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας που πραγματοποιεί αναφορικά με το κοινωνιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ της χώρας, παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο στο Ίδρυμα Ευγενίδου τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας «Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές». Τμήμα της έρευνας δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2019 των Ναυτικών Χρονικών.

Οι ερωτηθέντες πρωτοετείς σπουδαστές που βρίσκονταν, κατά τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, σε χρονική περίοδο αναζήτησης του πρώτου εκπαιδευτικού τους μπάρκου, απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής εταιρείας ως προς τη ναυτολόγησή τους ως δόκιμοι γέφυρας ή μηχανής. Επίσης, για πρώτη φορά και με γνώμονα το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής οικογένειας για την καλύτερη και σφαιρικότερη κατανόηση των τρόπων επικοινωνίας με τις νεότερες γενιές ναυτικών, έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των σπουδαστών ως χρηστών στο διαδίκτυο.

Η έρευνα εκπονήθηκε από τις 2 Νοεμβρίου 2018 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019, με σκοπό τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ή έντυπων ερωτηματολογίων από πρωτοετείς σπουδαστές που δεν έχουν μόνο εγγραφεί στις παραπάνω σχολές, αλλά επιπλέον έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.

Στην ετήσια έρευνα για τους πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ της Ελλάδος αναφορικά με το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 συμμετείχαν συνολικά 1.044 πρωτοετείς σπουδαστές, 977 από δημόσιες ΑΕΝ και 67 από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Σε ό,τι αφορά τους σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ οι 864 ήταν άνδρες (88,43%), ενώ οι 113 γυναίκες (11,57%).

Από τα ευρήματα της έρευνας για τις δημόσιες ΑΕΝ προέκυψαν τα παρακάτω ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με το κοινωνιολογικό προφίλ, τις προτιμήσεις και τους στόχους των σπουδαστών με βάση το φύλο τους.

Το 76,11% των σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ έχει αποφοιτήσει από το λύκειο με βαθμό 17 και άνω, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται σε 62,96%. Μία μόνο σπουδάστρια (0,88%) έχει αποφοιτήσει με βαθμό κάτω του 14, ενώ αντιθέτως το 7,64% των ανδρών σπουδαστών των ΑΕΝ εκτιμάται ότι είχαν βαθμό απολυτηρίου κάτω του 14.

Επιπλέον, όπως συμπεραίνεται από την έρευνα, το 7,96% των σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι οι γονείς τους απασχολούνται σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυτιλία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά τους γονείς των ανδρών αγγίζει το 19,91%.

Το 51,38% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες κυμαίνεται στο 34,52%. Το 33,94% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 10.000-20.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 38,21%. Επίσης, το 11,93% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 20.001- 40.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι αυξημένο (20,48%). Μόλις το 0,92% των σπουδαστριών έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 40.001- 60.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ είναι της τάξης του 3,81%. Τέλος το 1,83% των γυναικών και το 2,98% των ανδρών σπουδαστών δήλωσαν ότι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ στην πλειονότητά τους είχαν την πλήρη υποστήριξη από τους γονείς τους σε ό,τι αφορά την εισαγωγή τους σε ΑΕΝ, σε ποσοστό 60,18% για τις γυναίκες και 59,56% για τους άνδρες.

Το 24,78% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ εκτιμάται ότι χρησιμοποιεί το ίντερνετ πάνω από 20 ώρες σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι πιο αυξημένο, αγγίζοντας το 31,40%.

Αναφορικά με τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι σπουδαστές επέλεξαν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, το 50,82% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησε ότι επέλεξε να ακολουθήσει το εν λόγω επάγγελμα από αγάπη για την θάλασσα, το 36,61% λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ το 9,84% για οικονομικούς λόγους. Εν αντιθέσει για τους άνδρες, το 40,30% απάντησε ότι ήταν λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης, το 31,16% από αγάπη για την θάλασσα και το 22,51% για οικονομικούς λόγους.

Το 41,59% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ επιθυμεί πάρα πολύ να ναυτολογηθεί σε δεξαμενόπλοια. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται σε 48,55%. Το 5,31% και το 5,33%, των γυναικών και των ανδρών, αντίστοιχα, δεν επιθυμούν καθόλου να ναυτολογηθούν σε αυτόν τον τύπο πλοίου.

Το 26,55% των γυναικών σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ εκφράζει έντονο ενδιαφέρον για να ναυτολογηθεί σε bulk carriers. Αντιθέτως το 4,42% δεν επιθυμεί καθόλου. Σε ό,τι αφορά τους άνδρες σπουδαστές, το 16,45% επιθυμεί πάρα πολύ να ναυτολογηθεί σε bulk carriers, ενώ το 16,69% καθόλου.

Μεγάλη διαφορά βλέπουμε και στις προτιμήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ στο κατά πόσο επιθυμούν να ναυτολογηθούν σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Συγκεκριμένα, το 28,32% των γυναικών και το 13,01% των ανδρών σπουδαστών επιθυμούν πάρα πολύ να αποτελέσουν μέλη πληρώματος σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Σε αντίθεση, το 12,39% και το 24,62% των ανδρών και γυναικών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ, αντίστοιχα, δεν επιθυμούν να ναυτολογηθούν καθόλου σε αυτόν τον τύπο πλοίου.

Το 36,28% των γυναικών και το 16,59% των ανδρών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ επιθυμούν πάρα πολύ να ναυτολογηθούν σε επιβατηγά πλοία/κρουαζιερόπλοια, ενώ το 26,55% και το 38,98% των γυναικών και των ανδρών, αντίστοιχα, δεν επιθυμούν καθόλου.

Στα ίδια επίπεδα καταγράφονται οι προτιμήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ αναφορικά με την επιθυμία τους για τη ναυτολόγησή τους σε πλοία μεταφοράς LNG και LPG. Το 40,71% των γυναικών και το 42,64% των ανδρών επιθυμούν πάρα πολύ να ναυτολογηθούν σε LNG/LPG carriers, ενώ αντιθέτως το 6,19% και το 7,88%, των γυναικών και ανδρών σπουδαστών, αντίστοιχα, δεν επιθυμούν καθόλου.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των δημοσίων ΑΕΝ της Ελλάδας εδώ.

-Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας των σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ Πλοιάρχων της Ελλάδας είναι διαθέσιμα εδώ.

-Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τους σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ Μηχανικών της Ελλάδας εδώ.

Το pdf της ετήσιας έρευνας των Ναυτικών Χρονικών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2019 μπορείτε να το βρείτε πατώντας το παρακάτω εικονίδιο.


pdf-flat

 

Χορηγός Ετήσιας Ειδικής Έρευνας:


SQLearn