Η καλή ψυχολογία των ναυτικών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία

0

Το North P&I Club, σε συνεργασία με το International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN), προωθούν μια καμπάνια με τίτλο «Mind Matters», με στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας των ναυτικών που βρίσκονται εν πλω.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης καμπάνιας το North of England P&I Club χορηγεί στα μέλη του το απαραίτητο υλικό προκειμένουν να συμβάλλουν από μέρους τους στην ψυχική ανάταση των πληρωμάτων των πλοίων.

Η νέα καμπάνια για την αφύπνιση της ναυτιλιακής κοινότητας ως προς την καλή ψυχολογία των ναυτικών παρέχει στα πληρώματα των ναυτιλιακών εταιρειών που αποτελούν μέλη του North P&I Club μία 24ωρη γραμμή υποστήριξης η οποία φέρει την ονομασία «Mind Call».

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του North P&I Club, ο αυξανόμενος αριθμός ναυτικών ατυχημάτων των τελευταίων ετών, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ψυχική κούρασητων ναυτικών ώθησε το εν λόγω Club να προχωρήσει στην καμπάνια «Mind Matters».

Για περαιτέρω πληροφορίες σε ό,τι αφορά την καμπάνια «Mind Matter» αλλά και την γραμμή υποστήριξης «Mind Call» μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ.