Πως λειτουργούν τα scrubbers στα πλοία; (βίντεο)

0

Τα scrubbers αποτελούν συστήματα καθαρισμού καυσαερίου, τα οποία συμβάλλουν στην ελάττωση των εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx) από ρύπους αλλά και καυσαέρια των πλοίων.

Ουσιάστικα τα scrubbers χρησιμοποιούνται προκειμένου να αφαιρέσουν μέρος των σωματιδίων ή και των αερίων που προκαλούν μόλυνση του περιβάλλοντος ή ανθρώπινες ασθένειες. Η απομάκρυνση αυτή γίνεται είτε με φυσικό, είτε με χημικό τρόπο. Η ονομασία τους προέρχεται από το αγγλικό ρήμα «scrub» που σημαίνει «τρίβω».

Τα συστήματα ανοικτού κύκλου (Open Loop Systems) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, καθώς στηρίζονται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση του περιβάλλοντος θαλασσινού νερού για τον καθαρισμό των καυσαερίων.

Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να δείτε τον τρόπο λειτουργίας του Open Loop Scrubber System της Wärtsilä: