Υγεία εν πλω: λύση για την αντιμετώπιση ιατρικών συμβάντων στα πλοία

0

Νέες καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της αντιμετώπισης των ιατρικών συμβάντων εν πλω, έρχεται να δώσει η SQLearn, η μοναδική ελληνική εταιρεία με αποκλειστική ειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών e-learning, στο πλαίσιο του προγράμματος Υγεία εν πλω (SeaHealth).

Μέσω της πλατφόρμας που θα αναπτύξει η SQLearn, θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των οξέων ιατρικών συμβάντων εν πλω και των νοσημάτων των ναυτικών με σκοπό την αξιολόγησή τους, την παροχή ιατρικών συμβουλών, την ανεύρεση των βέλτιστων δυνατών παρεμβάσεων και την ενίσχυση της πρόληψης. Παράλληλα, με την αξιοποίηση των e-learning βιβλιοθηκών από τις υπάρχουσες υπηρεσίες Dolphin Platforms της SQLearn, θα υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης ζητημάτων σχετικά με την υγεία και την περίθαλψη των ναυτικών.

Το ερευνητικό έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εργαζομένων στη Ναυτιλία για πρώτες βοήθειες και ζητήματα υγείας»- Υγεία εν πλω (SeaHealth) εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και θα υλοποιηθεί από την SQLearn και την εταιρεία Danaos Management Consultants σε σύμπραξη με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

SEAHEALTH-

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:
– Στην καταγραφή των οξέων συμβάντων εν πλω και των επαγγελματικών νοσημάτων των ναυτικών, στην αξιολόγησή τους και στην ανεύρεση των βέλτιστων δυνατών παρεμβάσεων, για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης.
– Στη δημιουργία πλατφόρμας εκμάθησης ζητημάτων σχετικά με την υγεία και την περίθαλψη των ναυτικών, αξιοποιώντας τις e-learning βιβλιοθήκες (libraries) των υπαρχόντων υπηρεσιών Dolphin Platforms της SQLearn.
– Στην εκπαίδευση και αξιολόγηση μερίδας ναυτικών, οι οποίοι θα κληθούν να αξιολογήσουν τη νέα πλατφόρμα με στόχο τη βελτίωσή της πριν την κυκλοφορία της στην αγορά.
– Στην ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης παρέμβασης, με εικόνα και ήχο, για τη μεταφορά όσο το δυνατό περισσότερων και πλέον αξιόπιστων πληροφοριών σε ιατρικό προσωπικό στην ξηρά, για την παροχή ιατρικών συμβουλών.
– Στη δοκιμή της χρήσης της πλατφόρμας εν πλω.
– Στη διάχυση και στη διερεύνηση της δυνατότητας εμπορικής εκμετάλλευσης της πλατφόρμας σε διεθνές επίπεδο.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2018 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021.

Φωτο: Flickr/ U.S. Coast Guard