Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας

0

Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της γης, γεγονός που αποδεικνύει την σημασία τους, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της προστασίας τους, καθώς οι προκλήσεις και οι απειλές που αντιμετωπίζουν είναι πολυάριθμες.

Οι πέντε σημαντικότερες απειλές για τους ωκεανούς είναι οι παρακάτω:

1. Κλιματική αλλαγή

Με την άνοδο της θερμοκρασίας ο πλανήτης μας έχει υπερθερμανθεί, γεγονός που οδηγεί σε οξίνιση των ωκεανών και σε αυξημένη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα η οποία βλάπτει τους θαλάσσιους οργανισμούς. Αυτό μπορεί να επιλυθεί εφόσον ο καθένας μας πάρει την απόφαση να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

2. Ρύπανση από πλαστικά

Υπολογίζεται ότι πάνω από 5 τρις πλαστικά επιπλέουν στους ωκεανούς. Το νούμερο προκαλεί μεγάλη εντύπωση, αλλά μας ωθεί και στην διαπίστωση ότι θα πρέπει άμεσα να αναλάβουμε δράση για να μειωθεί η ρύπανση των ωκεανών. Η χρήση πλαστικών επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον και υπάρχουν υποκατάστατα όπως πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία αποτελούν πιο φιλικές για το περιβάλλον λύσεις.

3: Υπεραλίευση

Υπάρχουν θαλασσινά είδη τα οποία βρίσκονται υπό εξαφάνιση, καθώς υπάρχει τάση για αλίευση υπέρ το δέον, ενώ ορισμένα από τα είδη είναι αμφιβόλου ποιότητας αναφορικά με την καταλληλότητά τους προς βρώση από τους ανθρώπους.

4. Μη προστατευόμενες περιοχές

Η θαλάσσια ζωή αποτελεί έναν φυσικό πλούτο, ο οποίος θα πρέπει να προστατεύεται πάση θυσία.
Σήμερα εκτιμάται ότι μόλις το 2% των ωκεανών προφυλάσσεται ως θαλάσσιο πάρκο, ενώ οι επιστήμονες συνιστούν το ποσοστό αυτό να ανέβει στην τάξη του 30%, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια ύπαρξης της πανίδας και της χλωρίδας.

5. Επιδοτήσεις για αλιεία

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι οι κυβερνήσεις των χωρών προσφέρουν επιδοτήσεις ύψους $35 δις για την ενίσχυση της αλιευτικής δραστηριότητας, κάτι που οδηγεί σε υπεραλιεύσεις.
Μία συλλογική δράση μπορεί να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα και να προσφέρει μια άλλη πραγματικότητα, αρκεί να έχουμε στο νου μας ότι αποτελούμε μέρος αυτού του πλανήτη και επηρεαζόμαστε και εμείς απ’ ό,τι απειλεί τους ωκεανούς.