Ποιά είναι η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλιακή βιομηχανία;

0

O ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλιακή βιομηχανία αποτέλεσε το αντικείμενο της τέταρτης συνάντησης, στο πλαίσιο του Κύκλου Θερινών Διαλέξεων Ναυτιλίας της Isalos.net. Το θέμα της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 ήταν «Ανθρώπινος Παράγοντας: Εύρεση και διατήρηση πληρωμάτων, εκπαίδευση, δημιουργία εταιρικής κουλτούρας, θέματα MLC».

Ομιλητές στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Βενετία Καλλιπολίτου, Deputy Managing Director (Human Element & Training), Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A., Αρτέμης Αληφραγκής, Human Resources Supervisor, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., δρ. Μαρία Προγουλάκη, Representative και Consultant, Green-Jakobsen A/S και η πλωτάρχης Λ.Σ. Βανέσα Αντωνάκου, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, ΥΝΑΝΠ.

Ο κ. Αρτέμης Αληφραγκής, Human Resources Supervisor, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

Ο κ. Αρτέμης Αληφραγκής, Human Resources Supervisor, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

Κατά την εναρκτήρια παρουσίασή του ο κ. Αληφραγκής πραγματοποίησε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη σύνθεση αλλά και εξέλιξη του προφίλ των πληρωμάτων των πλοίων, ενώ τόνισε ότι σήμερα η σημαντικότερη πρόκληση για μια ναυτιλιακή εταιρεία αποτελεί η εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων που θα επανδρώσουν τα πλοία της. Παράλληλα, ο Human Resources Supervisor της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. αναφέρθηκε στις σημαντικότερες αιτίες μείωσης του αριθμού των ναυτικών και πιο συγκεκριμένα στην αυτοματοποίηση των πλοίων και στην ανάγκη για μείωση των λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αληφραγκής, σύμφωνα με τα οποία εκτιμάται ότι το 2020 η ζήτηση για αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα θα υπερβεί την προσφορά, ενώ και το 2025 προβλέπεται ότι το χάσμα αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ο κ. Αληφραγκής δεν παρέλειψε να αναφέρει τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν σήμερα οι ναυτιλιακές εταιρείες για τη διατήρηση των πληρωμάτων τους.

Η δρ. Μαρία Προγουλάκη, Representative και Consultant, Green-Jakobsen A/S

Η δρ. Μαρία Προγουλάκη, Representative και Consultant, Green-Jakobsen A/S

Η δρ. Μαρία Προγουλάκη, κατά τη παρουσίασή της εστιάστηκε στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το πλοίο δεν θα είχε καμία αξία αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος». Επιπλέον, τόνισε ότι σήμερα υπάρχει υπερπροσφορά στελεχών που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία, γεγονός που καθιστά τη βιομηχανία άκρως ανταγωνιστική.

Αναφερόμενη στην πολύπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα τα πληρώματα, η κα Προγουλάκη επεσήμανε ότι το φύλο και η εθνικότητα δεν έχουν πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ποιότητα ενός ναυτικού κρίνεται κυρίως από το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Η Consultant της Green-Jakobsen A/S έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές στελέχωσης μιας ναυτιλιακής εταιρείας, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η επιλογή των κατάλληλων ατόμων, τα οποία θα ταιριάζουν στην εταιρική κουλτούρα μιας εταιρείας, είναι κρίσιμης σημασίας. Ανάφερε μάλιστα χαρακτηριστικά πως η κουλτούρα «δεν βρίσκεται στο καταστατικό μιας εταιρείας, αλλά πλανάται. Τη νιώθεις και εν τέλει γίνεται κτήμα σου». Η δρ. Μαρία Προγουλάκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις νέες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες σιγά σιγά βρίσκουν εφαρμογή στη ναυτιλία και προέρχονται από άλλους κλάδους.

Η πλωτάρχης Λ.Σ. Βανέσα Αντωνάκου, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, ΥΝΑΝΠ

Η πλωτάρχης Λ.Σ. Βανέσα Αντωνάκου, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, ΥΝΑΝΠ

Η πλωτάρχης Λ.Σ., Βανέσα Αντωνάκου παρουσίασε τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour Convention- MLC), η οποία και αποτελεί τον τέταρτο “νομοθετικό” πυλώνα που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές, αμέσως μετά τις SOLAS, MARPOL και STCW του ΙΜΟ. Σύμφωνα με την πλωτάρχη Λ.Σ., η MLC αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο ελέγχου των συνθηκών εργασίας στα πλοία, ενώ προβλέπει την πιστοποίηση των εμπορικών πλοίων χωρητικότητας 500 κοχ και άνω. Σύμφωνα με την κα Αντωνάκου, η MLC, η οποία στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014, αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία των ναυτικών εν πλω, ενώ περιγράφει τα δικαιώματά τους αναφορικά με την ενδιαίτηση, την αναψυχή, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική τους ασφάλιση.

Η Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΝΑΝΠ αναφέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα που παρέχει η Σύμβαση στους ναυτικούς, τονίζοντας ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά βασικών ναυτιλιακών αρχών και δικαιωμάτων εργασίας. Όπως μάλιστα ανέφερε η MLC «δίνει τη δυνατότητα στους ναυτικούς να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και να υποβάλλουν καταγγελίες τόσο επί του πλοίου όσο και από την ξηρά».

Η κα Βενετία Καλλιπολίτου, Deputy Managing Director (Human Element & Training), Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A.

Η κα Βενετία Καλλιπολίτου, Deputy Managing Director (Human Element & Training), Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A.

Η κα. Βενετία Καλλιπολίτου παρουσίασε την STCW, η οποία και αποτελεί ένα διεθνές νομοθέτημα με ελάχιστες απαιτήσεις το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση, επιμόρφωση και έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών. Η κα. Καλλιπολίτου, κατά την παρουσίασή της, παρομοίασε το ναυτικό επάγγελμα με αυτό του γιατρού, ο οποίος καλείται διαρκώς να εκπαιδεύεται μιας και οι απαιτήσεις και η τεχνολογία αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καταλληλόλητα των ναυτικών για την επάνδρωση των πλοίων, η οποία θα πρέπει να αποτελεί σύμφωνα με την ίδια, ευθύνη και των διαχειριστριών εταιρειών πλοίων όπως εξάλλου προβλέπει και η ίδια η σύμβαση. Σε σχετική ερώτηση που της τέθηκε, η Deputy Managing Director (Human Εlement & Training) της Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A. επεσήμανε ότι η εταιρεία της πιστεύει ακράδαντα πως η διά βίου μάθηση, η εξειδικευμένη γνώση και η στοχευμένη μετεκπαίδευση, αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία ενός αξιωματικού Ε.Ν.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών:

pdf-flat

Αρτέμιος Αληφραγκής- Εύρεση και διατήρηση πληρωμάτων

pdf-flat

Μαρία Προγουλάκη- Resilient Shipping

pdf-flat

Βανέσα Αντωνάκου- MLC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφίες από τη Διάλεξη:

Αρωγοί και υποστηρικτές του Κύκλου Θερινών Διαλέξεων Ναυτιλίας της Isalos.net:

screenshot