Έρχονται νέες αλλαγές στα ΕΠΑΛ

0

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ δύο νέες υπουργικές αποφάσεις του υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη, που αφορούν τα ΕΠΑΛ:
α) για τον ελάχιστο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα
β) τροποποίηση (αλλαγές, προσθήκες) ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ

Με τη νέα υπουργική απόφαση για τον κατώτατο αριθμό μαθητών στα ΕΠΑΛ απλοποιείται η διαδικασία για τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων. Έτσι για όλες τις κατηγορίες σχολείων (από Α-Γ, Ε-Ζ, Η-ΙΒ) δεν απαιτείται απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν ο κατώτατος αριθμός είναι αυτός που προβλέπεται για την κάθε περιοχή.

(δηλ. :για σχολεία που ανήκουν σε Α-Γ περιοχές 15 μαθητές σε Α΄, 13 σε Β΄ και 10 σε Γ΄ τάξη, για σχολεία που ανήκουν σε Δ-Ζ περιοχές 12 μαθητές σε Α΄, 10 σε Β΄ και 8 σε Γ΄ τάξη, για για σχολεία που ανήκουν σε Η-ΙΒ περιοχές 10 μαθητές σε Α΄, 8 σε Β΄ και 6΄ σε Γ τάξη).

Απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις:
α) όταν πρόκειται για μοναδικά τμήματα τομέα ή ειδικότητας σε όλη τη Διεύθυνση Δ.Ε., όπου τότε υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί ο κατώτερος αριθμός κατά μια κατηγορία
β) για τα ΕΠΑΛ που ανήκουν στην κατηγορία Η-ΙΒ και λόγω ειδικών συνθηκών κλπ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί υπό προϋποθέσεις να εγκρίνει τμήματα και με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην κατηγορία αυτή
γ) ειδικά για φέτος στη Δ΄τάξη των εσπερινών ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει υπό προϋποθέσεις και μικρότερα τμήματα σε όλες τις κατηγορίες σχολείων.

Με την δεύτερη υπουργική απόφαση προστίθενται ή αντικαθίστανται ειδικότητες σε ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις προτάσεις των σχολείων και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Με αυτή την απόφαση ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του χάρτη των ΕΠΑΛ με τομείς και ειδικότητες σύμφωνα με το ν.4386/16.

Αναλυτικά τα έγγραφα σε μορφή pdf:

Το έγγραφο για την τροποποίηση (αλλαγές, προσθήκες) σε μορφή pdf.
Το έγγραφο για τον ελάχιστο αριθμό σε μορφή pdf.

Φωτο: ΑΠΕ- ΜΠΕ