Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Σύρου

0

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Προκηρυσσόμενες ειδικότητες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων
-Μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Α ́ τάξης Ε.Ν. για τα ναυτικά μαθήματα όλων των εξαμήνων

ii. Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων
– Ένας (01) Μαθηματικός, για το μάθημα των Μαθηματικών
– Ένας (01) Φυσικός, για τα μαθήματα της Μετεωρολογίας και Φυσικής
– Ένας (01) Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός, για τα μαθήματα “Ναυπηγεία – Σχέδιο” Β ́ Εξαμήνου και “Ναυτικές Μηχανές” Δ ́ Εξαμήνου
– Ένας (01) Νομικός και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών, για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Α ́ Εξαμήνου, Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δ ́ Εξαμήνου, Ανθρώπινες Σχέσεις Ε ́ Εξαμήνου και Ναυτιλιακό Δίκαιο ΣΤ ́ Εξαμήνου
– Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει και ελλείψει αυτών Μαθηματικό ή Φυσικό με ειδίκευση στην Πληροφορική, για το μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α ́ και Δ ́ Εξαμήνου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
– Μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Α ́ ή Β ́ τάξης Ε.Ν., για τα ναυτικά μαθήματα όλων των εξαμήνων

Την προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Φωτο: aensyrou.edu.gr