Αναρτήθηκε στη διαύγεια ο αξιολογικός πινάκας του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΕΝ

0

Αναρτήθηκε στη διαύγεια ο αξιολογικός πινάκας του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των ΚΕΣΕΝ Πλοίαρχων και Μηχανικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αφενός να ενισχύσει τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, αφετέρου να προχωρήσει εγκαίρως η δημοσίευση της προκήρυξης και να επισπευσθεί η αξιολόγηση των υποψηφίων.

Απώτερος στόχος του κ. Κουρουμπλή, είναι να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη των ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών, που είχαν διαπιστωθεί κατά το παρελθόν. Στον πίνακα περιλαμβάνονται 9 Πλοίαρχοι Α’ ΕΝ, 2 Μηχανικοί Α΄ΕΝ, καθώς και 16 εκπαιδευτικοί ΠΕ.

Φωτο: Μιχαήλ Παππάς