Υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής ΚΕΣΕΝ προς τον ΥΝΑΝΠ

0

H Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ απέστειλε στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, υπόμνημα, όπου παρουσιάζονται οι προτάσεις της για διάφορα θέματα που άπτονται της Ναυτικής Εκπαίδευσης και της καθημερινότητας των ναυτικών και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ζητώντας την έμπρακτη στήριξη του υπουργού στην διευθέτηση των αιτημάτων της.

Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής ΚΕΣΕΝ αναφέρονται τα εξής:

«Η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας, η βελτίωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης σε όλες τις κλίμακες και η διευκόλυνση των Ναυτικών, θα αποφέρει τελικά πολλά οφέλη προς την Ελλάδα μας. Με το παρόν υπόμνημά επιτρέψτε μας να σας εκφράσουμε, ορισμένα από τα ζητήματα, που αφορούν εσωτερικά θέματα που σχετίζονται με την μετεκπαίδευση στο ΚΕΣΕΝ.

Οι προτάσεις μας ανά τίτλους επισημαίνονται παρακάτω, ενώ αναλύονται στη συνέχεια. Τα τρία πρώτα αποτελούν θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τα υπόλοιπα είναι επίσης σημαντικά.

1. Εμβόλιμη Εξεταστική
Θα θέλαμε με απόφασή σας να επιτρέψετε να γίνει εμβόλιμη εξεταστική στο τέλος του τρέχοντος κύκλου σπουδών (04/07/2017) και συμμετοχή από όλους του σπουδαστές. Γενικότερα, θα θέλαμε να αυξηθεί το όριο μαθημάτων που δίνονται στις εμβόλιμες εξεταστικές και να υπάρχουν εμβόλιμες εξεταστικές στο τέλος κάθε κύκλου που να μπορούν να δώσουν όλοι.
Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η απόκτηση διπλωμάτων Β και Α μηχανικών με ως συνέπεια κάλυψη των ζητούμενων θέσεων εργασίας και τελικά αύξηση των εισφορών στην Ελληνική Οικονομία.

2. Επιδόματα
Τα επιδόματα θα θέλαμε να καταβάλλονται άμεσα με το τέλος κάθε κύκλου στο ΚΕΣΕΝ. Επίσης θα θάλαμε να εξετασθεί η αύξηση του επιδόματος στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.

3. Πρωινά Τμήματα
Παρακαλούμε οι κύκλοι να διδάσκονται τις πρωινές ώρες, όπως ορίζει ο κανονισμός σπουδών.

4. Αλλαγή Κανονισμού Σπουδών ΚΕΣΕΝ
Ο κανονισμός σπουδών του ΚΕΣΕΝ πρέπει να επικαιροποιηθεί και να αναβαθμιστεί. Η αλλαγή του κανονισμού σπουδών προτείνουμε να γίνει από τους διδάσκοντες και τη διεύθυνση του ΚΕΣΕΝ σε συνεργασία με τη ΔΕΚΝ και μία επιτροπή Ναυτικών ώστε να υπάρχει ένα συλλογικό αποτέλεσμα.

5. Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών ΚΕΣΕΝ
Η αλλαγή προγράμματος Σπουδών απαιτεί συνεργασία με τους διδάσκοντες και τη διεύθυνση του ΚΕΣΕΝ ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις επιμόρφωσης των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο, να επαναλαμβάνεται το ίδιο πρόγραμμα μαθημάτων και οι ίδιες ύλες με αυτές που διδάσκονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η αναβάθμιση του προγράμματος πρέπει να στηριχθεί σε σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις, αύξηση ωρών εργαστηρίων και προσομοιώσεων και ελάττωση των θεωρητικών ωρών.

6. Αναβάθμιση Εργαστηρίων
Η αναβάθμιση των εργαστηρίων με μηχανήματα και συστήματα που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα πλοία θα βοηθούσε τους σκοπούς της επιμόρφωσης των μηχανικών.

7. Ηλεκτρονική Γραμματεία
Η ηλεκτρονική γραμματεία θα επιτρέψει στους ναυτικούς μας να εγγράφονται αλλά και να ενημερώνονται για τα πρόγραμμα σπουδών, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τις ανακοινώσεις των μαθημάτων εξ αποστάσεως. Θα θέλαμε επίσης η εγγραφή των σπουδαστών στου κύκλους ή στα σεμινάρια να γίνεται και ηλεκτρονικά με επισύναψη των αρχείων εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι απαραίτητο κάθε φορά να προσκομίζονται τα ίδια έγγραφα ξανά και ξανά. Η ηλεκτρονική γραμματεία θα ελαττώσει το χρόνο των εργαζομένων της γραμματείας και οι διαδικασίες εγγραφής θα γίνουν πιο αυτοματοποιημένες.

8. Δημιουργία Σημειώσεων
Εφόσον το πρόγραμμα σπουδών άλλαξε πρόσφατα, αν και προτείνουμε επαναπροσδιορισμό του, θα πρέπει να συγγραφούν εγκεκριμένες σημειώσεις για κάθε μάθημα των κύκλων μηχανικών Α και Β τάξεως. Παρακαλούμε, την μέριμνά σας για την επιδότηση των καθηγητών για τη δημιουργία σημειώσεων ή ακόμα και βιβλίων, βάση της βιβλιογραφίας του νέου προγράμματος σπουδών.

9. Ενημέρωση Maredu
Θα θέλαμε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων γνώσεων του Maredu να αναρτηθούν σημειώσεις και αρχεία που είναι χρήσιμα για τους μηχανικούς. Πρόσβαση στα αρχεία θα θέλαμε να έχουν όλοι οι ναυτικοί.

10. Εργασίες Προαιρετικές και Πριμοδοτικές
Στην έκταση Γ.Σ. των Μηχανικών 28/03/2017 αποφασίστηκε να υπάρχει δυνατότητα εργασιών στα μαθήματα και να είναι προαιρετικές και πριμοδοτικές.

11. Τηλεφωνικό Κέντρο
Θα θέλαμε την εύρυθμη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων του ΚΕΣΕΝ για την εξυπηρέτηση των ναυτικών που ταξιδεύουν.

12. Οι τελειόφοιτοι να παρακολουθούν το MANILA, ERM/ERS καθώς και ανανέωση σωστικών
Θα θέλαμε κατά τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών να συμπεριλαμβάνονται κατά των τελευταίο κύκλο σπουδών τα επιπλέον σεμινάρια που απαιτούνται για τους Β και Α μηχανικούς, όπως MANILA, ERM/ERS και ανανέωση σωστικών

13. Επισκέψεις σε Εργοστάσια και Εταιρείες και Επισκέψεις από Ναυτιλιακές Εταιρείες
Να επιτραπούν οι εκπαιδευτικές εκδρομές σε εργοστάσια και εταιρείες καθώς να αυξηθούν οι επισκέψεις από Ναυτιλιακές Εταιρείες.

14. Επιτροπή Αξιολόγησης από Μετεκπαιδευόμενους
Θα θέλαμε να ορισθεί επιτροπή αξιολόγησης από Μετεκπαιδευόμενους

15. Αύξηση Ορίου Απουσιών
Θα θέλαμε να αυξηθεί το όριο απουσιών και να δωθεί η δυνατότητα αιτιολόγησης των απουσιών από την Συντονιστική Επιτροπή.

16. Αύξηση Κονδυλιών για την Καθαριότητα της σχολής και Απολύμανση Χώρων
Πρόσφατα είχαμε κρούσματα με τσιμπήματα κοριούς και έγινε η απολύμανση μόνο σε μεμονωμένες περιοχές του Κτηρίου. Θα θέλαμε να γίνει πλήρης απολύμανση σε όλους του Χώρους εσωτερικά και εξωτερικά του Κτηρίου. Καθώς να μεριμνήσετε για την αύξηση των κονδυλίων που αφορά την Καθαριότητα της σχολής.

17. Ηλεκτρονική Ανάρτηση των αποτελεσμάτων
Ανεξάρτητα με τη δημιουργία ηλεκτρονικής γραμματείας, θα θέλαμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αναρτώνται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΕΝ.

18. Αύξηση Οργανικών Θέσεων
Το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, με σχεδόν ανύπαρκτα τα μέλη που προέρχονται από το ναυτικό επάγγελμα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το εκπαιδευτικό έργο να παράγεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από ωρομίσθιους καθηγητές.
Η συχνή αλλαγή στους ωρομίσθιους καθηγητές, αλλά και η καθυστέρηση πρόσληψης προκαλεί σοβαρό έλλειμμα στην ποιότητα του παραγόμενου έργου. Θα θέλαμε, μονιμοποίηση των ωρομίσθιων καθηγητών.

19. Αύξηση Ωραρίου Λειτουργίας της Γραμματείας
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε τόσο της σχολής αλλά όσο και στα μητρώα να διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας τους. Προτείνουμε να λειτουργούν 08:00 – 17:00, για την εξυπηρέτηση όλων των ναυτικών.

20. Εξασφάλιση φοιτητικών πάσων για τις μετακινήσεις των μετεκπαιδευόντων

21. Ελάττωση Χρόνου Αποστολής των Αποτελεσμάτων στα Μητρώα

22. Φωτοτυπικό Μηχάνημα
Θα θέλαμε να δοθεί στη Συντονιστική Επιτροπή ή στη Διεύθυνση της σχολή φωτοτυπικό μηχάνημα, όπου θα έχει πρόσβαση η συντονιστική επιτροπή για να μπορεί να τυπώνει φωτοτυπίες και σημειώσεις για τους μετεκπαιδευόμενους

23. Μέριμνα
Μέριμνα για το ΚΕΣΕΝ από τους τοπικούς φορείς. Οι μετεκπαιδεύομενοι αποτελούν μέρος της τοπικής κοινωνίας κάθε τόπου και συνεισφέρουν σε αυτόν με κάθε τρόπο. Χρειαζόμαστε κάθε συμπαράσταση και βοήθεια που θα κάνει πιο ομαλή την λειτουργία του ΚΕΣΕΝ».