Μετεγγραφές σπουδαστών ΑΕΝ Δ’ Εξαμήνου

0

Ανακοινώθηκαν από το ΥΝΑΝΠ οι μεταγγραφές των σπουδαστών ΑΕΝ Δ’ Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017.

Σημειώνεται πως η ολοκλήρωση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, ενώ οποιαδήποτε μεταγγραφή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα ακυρωθεί.

Ακολουθούν οι ονομαστικοί πίνακες:

Πλοίαρχοι Δ’ Εξαμήνου
screenshot

Μηχανικοί Δ’ Εξαμήνου
screenshot

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, εδώ.