Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Ανανέωση προπτυχιακών υποτροφιών

0

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενημερώνει τους/τις υποτρόφους προπτυχιακών σπουδών των οποίων η υποτροφία ξεκίνησε τα έτη 2014-15 και 2015-16 ότι έχει ανοίξει η διαδικασία ανανέωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλλουν:

– Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015 για το οικογενειακό, και εφόσον υπάρχει και το προσωπικό, εισόδημα.
– Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για τον μόνιμο τόπο κατοικίας των γονέων.

Η υποβολή των στοιχείων θα γίνει μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχει δημιουργήσει ο/η κάθε υπότροφος στο παρελθόν.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης θα ολοκληρωθεί τη Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016.