Γνωρίζοντας την ΑΕΝ Χίου

0

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Χίου βρίσκεται επί της οδού Δημοκρατίας 26, δίπλα από την πλατεία Βουνακίου της πόλης της Χίου, η οποία είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νησιού, και η οποία έχει σπουδαία ιστορική, πολιτιστική και ναυτική παράδοση.

Η Ακαδημία ιδρύθηκε το έτος 1965, από τους αείμνηστους πλοιοκτήτες Καρρά Κ. και Χανδρή Ι. Το έτος 1996, με την οικονομική βοήθεια των πλοιοκτητών δωρητών Τσάκου Π. και του αείμνηστου Πατέρα Γ., προστέθηκε μια νέα πτέρυγα.

Η Σχολή Μηχανικών της Α.Ε.Ν. Χίου λειτουργεί από το έτος 1965 ως ΔΣΕΝ, από το έτος 1979 ως ΑΔΣΕΝ και Α.Ε.Ν. από το εκπαιδευτικό έτος 1998 – 1999.

Η Α.Ε.Ν./Μ/ΧΙΟΥ, είναι σχολή μικτής φοίτησης, με δικαίωμα επιλογής από τους σπουδαστές/-ριες του τρόπου φοίτησης (εσωτερική, εξωτερική). Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις παρέχουν δυνατότητα φοίτησης σε περίπου διακόσιους συνολικά σπουδαστές/-ριες ετησίως και διαμονής σε πενήντα.

Η Ακαδημία εκτός από εκπαιδευτικές αίθουσες, μηχανουργείο, μηχανοστάσιο, σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προσομοιωτή μηχανοστασίου διαθέτει οργανωμένο γυμναστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τηρείται “Τράπεζα Αίματος” στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου, μία πρωτοβουλία των σπουδαστών της Σχολής.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου αποτελεί το πρώτο και αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί και η προσφορά της τόσο στην κοινωνία και οικονομία της Χίου, όσο και στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι τεράστια.

Η ιστορία της ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ μέσα από φωτογραφίες: