Δημιουργείται το νέο ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού

0

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Β΄ 3130/29-09-2016), την υπουργική απόφαση για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.

Στο συγκεκριμένο τμήμα θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν οι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) και κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και ΙΕΚ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά στο Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232) όπως ισχύει, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. μετά την εκτέλεση της προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας.

Το Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εντός του προσεχούς διαστήματος.

Τη σχετική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τις προϋποθέσεις εγγραφής, μπορείτε να βρείτε εδώ.