Η Κύπρος επιδοτεί τους πρωτοετείς δοκίμους

0
Ανακοίνωση Κυπριακού Υπουργείου Ναυτιλίας

Επίσημη Ανακοίνωση

Στις αρχές του Νοεμβρίου 2015 η Κυπριακή Δημοκρατία ενέκρινε μια πρόταση για χρηματοδότηση κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών των νέων που σπουδάζουν/φοιτούν σε αναγνωρισμένες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ή σε Πανεπιστημιακές Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολογίας ή Ναυπηγικής. Πριν από λίγες ημέρες το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του σχεδίου του περί επιδότησης των σπουδαστών/φοιτητών κατά την περίοδο της πρακτικής τους άσκησης σε πλοία (ανεξαρτήτως σημαίας), τα οποία υπάγονται σε φορολόγηση στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, τα πλοία θα πρέπει να είναι άνω των 1.500 κ.ο.χ., να έχουν υψωμένη την κυπριακή σημαία και να εκτελούν διεθνείς πλόες. Επιπρόσθετα, ο σπουδαστής/φοιτητής θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και να μην λαμβάνει κανένα χρηματικό βοήθημα από άλλη πηγή για πρακτική άσκηση επί του πλοίου.

Όπως ορίζει η απόφαση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου, το χρηματικό ποσό που θα λαμβάνει η εταιρεία για τον κάθε σπουδαστή/φοιτητή θα είναι €600 μηνιαίως, ενώ θα χορηγείται και ένα επιπλέον ποσό της τάξης των €250 για την κάλυψη των απαιτήσεων της βασικής εκπαίδευσης (π.χ. βασικά σωστικά). Η μέγιστη περίοδος χρηματοδότησης των σπουδαστών/φοιτητών δε μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να μπορεί μια ναυτιλιακή εταιρεία να λάβει τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά, θα πρέπει να αμείβει το σπουδαστή/φοιτητή με ένα επιπλέον χρηματικό ποσό της τάξης -κατ’ ελάχιστον- των 200 ευρώ, ενώ εάν το πλοίο είναι κυπριακής σημαίας, τότε η ναυτιλιακή εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.