Η νέα γενιά αγαπά τη ναυτιλία

0

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη χώρα, η πλειοψηφία των νέων δεν αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική απασχόλησης στον κλάδο της ναυτιλίας. Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα της ΕΥ Ελλάδας, σε 1.000 νέους ηλικίας 16-30 ετών, και σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η επιστημονικότητα της έρευνας, σε συνδυασμό με το ότι πραγματοποιήθηκε από έναν ανεξάρτητο οργανισμό, χωρίς άμεσο όφελος από τα ευρύματα, προσδίδει αντικειμενικότητα στα αποτελέσματα της μελέτης.

Τα δύο σημαντικότερα, κατά την άποψή μας, ευρήματα δεν είναι πρωτότυπα, παρουσιάζονται όμως για πρώτη φορά ποσοτικοποιημένα:

1. Μόλις το 6% του δείγματος ανέφερε αυθόρμητα ότι θα ήθελε να εργασθεί στη ναυτιλία, ενώ, όταν κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας, μόλις το 23% δήλωσε ότι είναι πιθανό να αναζητήσει εργασία σε ναυτιλιακές θέσεις εργασίας στη θάλασσα. Πιο θετική είναι η εικόνα ως προς την απασχόληση σε ναυτιλιακές θέσεις εργασίας στην ξηρά, με το 41% του δείγματος να χαρακτηρίζει την επιλογή αυτή ως πιθανή.

Πηγή: Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων, ΕΥ, 2016

Πηγή: Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων, ΕΥ, 2016

Σημαντικότερος αποτρεπτικός παράγοντας μεταξύ όσων δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να εργασθούν στη ναυτιλία, αποτελεί «η μακρόχρονη απουσία από το σπίτι και την οικογένεια» (65%), ενώ μεγάλος αριθμός δήλωσε ότι «δεν επιθυμεί να είναι κλεισμένος σε ένα καράβι» (40%), ή ότι «απαιτείται εξειδίκευση που δεν έχω» (35%). Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των νέων φαίνεται να μην γνωρίζει «εάν υπάρχουν θέσεις εργασίας» στον κλάδο της ναυτιλίας, γεγονός το οποίο αφήνει περιθώρια για αρτιότερη ενημέρωση των νέων για τη σταδιοδρομία στα ναυτικά επαγγέλματα.

Για ποιον λόγο δεν επιθυμείτε να εργαστείτε στον κλάδο της ναυτιλίας;

Πηγή: Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων, ΕΥ, 2016

Πηγή: Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων, ΕΥ, 2016

2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη, πως παρά το γεγονός ότι το 58% όσων συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι η ναυτιλία στηρίζει την οικονομία, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με το εμπόριο, τη βιομηχανία, το τραπεζικό σύστημα και το Δημόσιο, διαπιστώνεται μία αποστασιοποίηση των νέων από την πλοιοκτησία, με το 47% να διατηρούν μια «κακή» γνώμη για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους Έλληνες ξενοδόχους, τους Έλληνες εμπόρους και βιομηχάνους, χαμηλότερο όμως από το 61% των Ελλήνων τραπεζιτών και το 76% του ελληνικού Δημοσίου.

Στον σχολιασμό του ο κ. Γιάννης Πιέρρος, επικεφαλής του Τομέα Μεταφορών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αντίστοιχα ποσοστά είχαν παρατηρηθεί σε παλαιότερη έρευνα της EY, κατά την οποία, παρότι η πληθώρα των νέων διατηρούσε θετική άποψη για την ελληνική επιχειρηματικότητα, διατηρούσε σημαντικά χειρότερη άποψη για τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Πηγή: Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων, ΕΥ, 2016

Πηγή: Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων, ΕΥ, 2016

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που έδωσαν οι νέοι οι οποίοι μετείχαν στην έρευνα όταν κλήθηκαν να κατονομάσουν το πρόσωπο που θεωρούν «πρότυπο εφοπλιστή». Σχεδόν οι μισοί (45%) απάντησαν «κανέναν». Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν τα «εμβληματικά» ονόματα της ναυτιλιακής ιστορίας του τόπου μας όπως, Αριστοτέλης Ωνάσης, Σταύρος Νιάρχος και Γιάννης Λάτσης, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία προσώπων τα οποία έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό κυρίως λόγω της ενασχόλησής τους με το ποδόσφαιρο. Απουσιάζουν από την πρώτη δεκάδα σημαντικά ονόματα της ναυτιλιακής οικογένειας, αντανακλώντας εν μέρει και το χαμηλό προφίλ που έχουν επιλέξει για τους εαυτούς τους αρκετοί από τους επικεφαλής μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων.