Περί ελληνικής ναυτιλίας και ελληνόκτητου στόλου

0

Αν και τα ΝΧ υπήρξαν ανέκαθεν υποστηρικτές του ελληνικού νηολογίου και του Έλληνα ναυτικού θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε μία διχογνωμία που συχνά πυκνά αντικατοπτρίζει την ημιμάθεια ή την βιασύνη των συμμετεχόντων σε συζητήσεις γύρω από θέματα ελληνικής ναυτιλιακής πραγματικότητας.

Η Ελληνική ναυτιλία ως έννοια συμπεριλαμβάνει όλο το εύρος και την δράση του ελληνικού και ελληνόκτητου στόλου και όλων όσων την υπηρετούν. Ελληνόκτητη ναυτιλία δεν υφίσταται ως έννοια διότι η ναυτιλία, ως μια αφηρημένη έννοια, δεν μπορεί να έχει κτήση, δεν μπορεί δηλαδή να κατέχεται από κανέναν. Ο στόλος από την άλλη, ως υπαρκτό αντικείμενο και όχι ως αφηρημένη έννοια, κατέχεται άρα μπορεί να υπάρξει κτήση. Εξ ού και η διάκριση μεταξύ ελληνικού και ελληνόκτητου στόλου. Ελληνικότητος στόλος λοιπόν ευσταθεί ως έννοια, ελληνόκτητη ναυτιλία όμως δεν ευσταθεί, αφού υπάρχει μόνο μια ναυτιλία των Ελλήνων: η ελληνική ναυτιλία που περιλαμβάνει τον ελληνικό και ελληνόκτητο στόλο..

Όσοι -προφανώς λανθασμένα- μιλούν για ελληνόκτηκτη ναυτιλία είτε βιαστικά παρασύρονται από τη μη ξεκάθαρη ορολογία και ερμηνεία των ναυτιλιακών όρων είτε μιλούν εσκεμμένα με πολιτικές παρωπίδες και προσπαθούν να διαχωρήσουν/ διαφοροποιήσουν, όχι μόνο το στόλο, αλλά και τη ναυτιλιακή επιχειρηματική δράση σε δυο ‘στρατόπεδα’.

Ειδικά σήμερα, κατά την άποψή μας, ο διαχωρισμός θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά το στόλο μας όχι μόνο λόγω ‘φιλολογικής’ εγκυρότητας αλλά επειδή η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα ορίζεται κυρίως βάση της ιθαγένειας των πρωταγωνιστών της. Ας σημειώσουμε τέλος ότι ο όρος ελληνόκτητη ναυτιλία είχε εφαρμογή κατά τον 18ο, τον 19ο ή και στις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν ακόμα το Ελληνικό Κράτος είτε δεν υπήρχε ή δεν περιλάμβανε τις ναυτομάνες πατρίδες του Αιγαίου και του Ιονίου. Σε μια περίοδο της ιστορίας δηλαδή που οι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής πλοιοκτήτες ήταν υποχρεωμένoι εκ των πραγμάτων να δραστηριοποιούνται υπό διάφορες εθνικότητες, υπηκοότητες και σημαίες. Σήμερα η “ελληνόκτητος ναυτιλία” είναι ένας όρος αναχρονιστικός που δεν έχει καμία πρακτική και ουσιαστική αξία αλλά αντιθέτως μπερδεύει και αποπροσανατολίζει το ευρύ κοινό. Ελληνική ναυτιλία είναι μία λοιπόν.