Αλλαγές σε κύκλους Πλοιάρχων Α’ & Β’ τάξης στο ΚΕΣΕΝ

0

Σύμφωνα με το Π.Δ. 141 / 2014 αλλάζουν οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία καθώς και άλλες διατάξεις, με σκοπό την εναρμόνιση των Α.Ν.Ι. με τις διατάξεις της STCW Manila 2010. (Αντικαθιστά το Π.Δ. 243/1998).

Όπως είναι λογικό, η ύλη στους κύκλους για την προαγωγή των Α.Ν.Ι. αλλάζει. Σε περίπτωση που έχετε παρακολουθήσει κάποιον κύκλο με το παλαιό πρόγραμμα στο παρελθόν, παρακαλώ ανατρέξτε στο Ένταξη στο νέο πρόγραμμα σπουδών για Α’-Β’ τάξης.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία έχετε ξεκινήσει τον αντίστοιχο κύκλο ή έχετε αποκτήσει την απαραίτητη θαλάσσια υπηρεσία (για Α’ – Β’ τάξεως) πριν την 01/07/2013, τότε έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε Α.Ν.Ι. καταστρώματος ή μηχανής με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την δημοσίευση του Π.Δ. 141.

2nd pick

ΠΔ 141 (232.14) – ΑΝΙ

2nd pick

Νεα ύλη κύκλων ΚΕΣΕΝ για Α’-Β’ τάξεως

2nd pick

Εφαρμογή Π.Δ. 141 / 2014

 

 

 

 

 

 

Document-page-001 Document-page-002

Photo: Maersk Group