Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές: Δημόσιες ΑΕΝ (συνολικά αποτελέσματα) και Μητροπολιτικό Κολλέγιο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Από τις έντεκα δημόσιες ΑΕΝ της Ελλάδας (ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Μακεδονίας, ΑΕΝ Κρήτης, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Οινουσσών, ΑΕΝ Κύμης, ΑΕΝ Καλύμνου, ΑΕΝ Ηπείρου, ΑΕΝ Ιονίων Νήσων) συμμετείχαν στην έρευνα των Ναυτικών Χρονικών 864 πρωτοετείς σπουδαστές (88,43%) και 113 πρωτοετείς σπουδάστριες (11,57%), ηλικίας από 17 έως και 27 ετών. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα αναφορικά με τους σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ της χώρας.

* εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης ** εκτός νομού Αττικής

* εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης
** εκτός νομού Αττικής

Απόφοιτος δημόσιες ΑΕΝ

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου δημόσιες ΑΕΝ

Εισαγωγή σε ΑΕΝ

Πρώτο ή δεύτερο πτυχίο δημόσιες ΑΕΝ

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα δημόσιες ΑΕΝ

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας δημόσιες ΑΕΝ

Επάγγελμα γονέων ναυτιλία δημόσιες ΑΕΝ

Επάγγελμα πατέρα ναυτιλία δημόσιες ΑΕΝ

Επάγγελμα μητέρας ναυτιλία δημόσιες ΑΕΝ

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δημόσιες ΑΕΝ

Υποστήριξη γονέων δημόσιες ΑΕΝ

Μέσος όρος χρήσης ίντερνετ δημόσιες ΑΕΝ

*Συναλλαγές, Έρευνα και Μόρφωση, Έρευνα για απόκτηση καινούργιων γνώσεων που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά μου ή και πιο ειδικούς τομείς, Διατήρηση επαφών με οικογένεια, Μόρφωση, Άντληση πληροφοριών, Βρίσκω πληροφορίες για τα μαθήματα, Κατέβασμα ταινιών, Τρόπος εκμάθησης, Εύρεση στοιχείων και σημειώσεων για τα μαθήματα, Διάβασμα, Επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα, Επικοινωνία με την κοπέλα μου, Ψυχαγωγία, Μόρφωση, Ταινίες, Διάβασμα χρήσιμων πληροφοριών, Πληροφόρηση, Για να ενημερώνομαι κ.ά.

*Συναλλαγές, Έρευνα και Μόρφωση, Έρευνα για απόκτηση καινούργιων γνώσεων που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά μου ή και πιο ειδικούς τομείς, Διατήρηση επαφών με οικογένεια, Μόρφωση, Άντληση πληροφοριών, Βρίσκω πληροφορίες για τα μαθήματα, Κατέβασμα ταινιών, Τρόπος εκμάθησης, Εύρεση στοιχείων και σημειώσεων για τα μαθήματα, Διάβασμα, Επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα, Επικοινωνία με την κοπέλα μου, Ψυχαγωγία, Μόρφωση, Ταινίες, Διάβασμα χρήσιμων πληροφοριών, Πληροφόρηση, Για να ενημερώνομαι κ.ά.


Τύπος πλοίου δημόσιες ΑΕΝ

Κύριοι παράγοντες δημόσιες ΑΕΝ

Κύριοι λόγοι δημόσιες ΑΕΝ

Απολαβές δημόσιες ΑΕΝ

Φήμη δημόσιες ΑΕΝ

Επαγγελματική ασφάλεια δημόσιες ΑΕΝ

Ευκαιρίες επαγγελματική ανέλιξη δημόσιες ΑΕΝ

Εργασιακό περιβάλλον δημόσιες ΑΕΝ


Κατάσταση πλοίων δημόσιες ΑΕΝ

* Αρμονικό περιβάλλον, Συνεργάσιμο πλήρωμα, Πισίνα, Καλοί χώροι ενδιαίτησης και ανάπαυσης, Φαγητό, Καλό πλήρωμα, Καλός κόσμος, Καλές σχέσεις με αξιωματικούς, Σωστή συμπεριφορά-εκμάθηση από τους ανωτέρους, Καλές συνθήκες/Εργασιακό περιβάλλον/Έμπειροι αξιωματικοί για την πληρέστερη επαγγελματική μου κατάρτιση, Εξερεύνηση κρατών, Να καταλάβω το επάγγελμά μου, Καλύτερη ιατρική περίθαλψη, Να μαθαίνω από τους ανωτέρους όσα μπορώ, Μια καλή καμπίνα, Η επαφή των αξιωματικών με τον δόκιμο με προϋπόθεση βέβαια ο ίδιος να δείχνει ενδιαφέρον

* Αρμονικό περιβάλλον, Συνεργάσιμο πλήρωμα, Πισίνα, Καλοί χώροι ενδιαίτησης και ανάπαυσης, Φαγητό, Καλό πλήρωμα, Καλός κόσμος, Καλές σχέσεις με αξιωματικούς, Σωστή συμπεριφορά-εκμάθηση από τους ανωτέρους, Καλές συνθήκες/Εργασιακό περιβάλλον/Έμπειροι αξιωματικοί για την πληρέστερη επαγγελματική μου κατάρτιση, Εξερεύνηση κρατών, Να καταλάβω το επάγγελμά μου, Καλύτερη ιατρική περίθαλψη, Να μαθαίνω από τους ανωτέρους όσα μπορώ, Μια καλή καμπίνα, Η επαφή των αξιωματικών με τον δόκιμο με προϋπόθεση βέβαια ο ίδιος να δείχνει ενδιαφέρον.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Στην έρευνα των Ναυτικών Χρονικών συμμετείχαν 67 πρωτοετείς σπουδαστές από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στον Πειραιά, εκ των οποίων 33 από την Σχολή Πλοιάρχων και 34 από την Σχολή Μηχανικών. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα για τους σπουδαστές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Φύλο μητροπολιτικό κολλέγιο

 Ηλικία μητροπολιτικό κολλέγιο

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου μητροπολιτικό κολλέγιο

Πρώτο ή δεύτερο πτυχίο μητροπολιτικό κολλέγιο

Επάγγελμα γονέων συναφές με τη ναυτιλία μητροπολιτικό κολλέγιο

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μητροπολιτικό κολλέγιο

Υποστήριξη γονέων ΑΕΝ μητροπολιτικό κολλέγιο

Μέσος όρος χρήσης ίντερνετ μητροπολιτικο

Κύριοι παράγοντες μητροπολιτικό κολλέγιο

Κύριοι λόγοι μητροπολιτικό κολλέγιο

*Βοήθεια από τον μηχανικό για να μάθω όσο πιο πολλά μπορώ

*Βοήθεια από τον μηχανικό για να μάθω όσο πιο πολλά μπορώ

Το pdf της ετήσιας έρευνας των Ναυτικών Χρονικών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2019 μπορείτε να το βρείτε πατώντας το παρακάτω εικονίδιο.

pdf-flat
Ναυτικά Χρονικά: Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές/span>

 

Χορηγός Ετήσιας Ειδικής Έρευνας:

SQLearn