Δεκαετία 1980

Η Ελληνική Ναυτιλία ανθίσταται στην σφοδρή κρίση

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε εποχή μεγάλων προκλήσεων για τον ελληνόκτητο στόλο, ο οποίος διατήρησε την κυρίαρχή του παρουσία στις θάλασσες του κόσμου. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πέτυχαν να διαχειριστούν με επιτυχία την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν στο πρώτο πακέτο κανονισμών περί της κοινής ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής (έτος θέσπισης 1986). Όμως, η ελληνική ναυτιλία κλήθηκε κατά την πολυτάραχη δεκαετία να αντιμετωπίσει μία μακρόχρονη και οδυνηρή κρίση, την οποία μπόρεσε να ξεπεράσει εν τέλει, στα τέλη της δεκαετίας, αλλά με τίμημα τη μείωση του υπό ελληνική σημαία στόλου. Ωστόσο, ο ελληνόκτητος στόλος θα επιτύχει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του ενώ θα διατηρηθεί και το «υγιές» του ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν, όπως δήλωνε ο τότε πρόεδρος της INTERTANKO Βασίλης Παπαχρηστίδης.