Απαραίτητα Έγγραφα για Ναυτολόγηση

Ναυτικό Φυλλάδιο

Λίγο πριν το πέρας του Α’ εξαμήνου, η ΑΕΝ στην οποία φοιτά ο σπουδαστής αναλαμβάνει την έκδοση του ναυτικού του φυλλαδίου.

Για να πραγματοποιήσετε έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, θα πρέπει να επισκεφθείτε σε ναυτικά μητρώα (Μεραρχίας 18, 8ος όροφος, Πειραιάς) και να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση στον 8ο όροφο.

Μαζί σας θα πρέπει να έχετε:

 • οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5×3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα),
 • πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το μητρώο αρρένων για τους άνδρες ή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες.
 • παράβολο για την ιατρική εξέταση της ΥΕΑΝΕΘ, κόστους 31,17ε για την Αττική, 41,17 για την υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο μπορείτε να το αγοράσετε και από το μικρό φωτοτυπείο που λειτουργεί στον 8ο όροφο των μητρώων ή ηλεκτρονικά,
 • απολυτήριο γυμνασίου ή δημοτικού,
 • 22 ευρώ για το παράβολο έκδοσης ναυτικού φυλλαδίου,
 • φωτοτυπία ταυτότητας,
 • συγκατάθεση γονέων για όσους είναι κάτω των 18 ετών. (πρέπει να έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 16ο έτος της ηλικίας τους)

Στη συνέχεια θα σας δοθεί ένα παραπεμπτικό για την εξέταση της ΥΕΑΝΕΘ. Όταν θα πάτε για τις ιατρικές εξετάσεις, θα πρέπει να έχετε μαζί σας και μια ακτινογραφία θώρακος από δημόσιο νοσοκομείο που θα έχετε βγάλει τους τελευταίους 6 μήνες, η οποία θα συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση.

Μετά από περίπου μια εβδομάδα τα αποτελέσματα από την ΥΕΑΝΕΘ θα έχουν πάει στα μητρώα, και εφόσον έχετε περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, θα μπορείτε να πάρετε παραπεμπτικό για την παρακολούθηση του Κύκλου Βασικών Σωστικών στον Ασπρόπυργο ή στην Μηχανιώνα, με το οποίο θα πραγματοποιήσετε εγγραφή στη σχολή της αρεσκείας σας.

Περισσότερα για το πιστοποιητικό των σωστικών και τα λοιπά δικαιολογητικά θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μετά το πέρας των σωστικών και εφόσον έχετε πλέον στα χέρια σας τη βεβαίωση αποφοίτησης, θα επισκεφθείτε ξανά τα ναυτικά μητρώα για να ολοκληρώσετε την κατάθεση των δικαιολογητικών. Σε 5 εργάσιμες ημέρες το ναυτικό φυλλάδιο θα είναι έτοιμο. Συνολικά η διαδικασία έκδοσης του μπλε ναυτικού φυλλαδίου απαιτεί τουλάχιστον 1- 1,5 μήνα για να ολοκληρωθεί.

Χρήσιμες πληροφορίες

– Οι ώρες λειτουργίας του ναυτικού μητρώου είναι 08:00- 13:00 καθημερινώς.
– Υπάρχουν 3 κατηγορίες ναυτικών φυλλαδίων:

 • το κανονικό το οποίο είναι το μπλε, για ναυτικούς χωρίς κάποιον περιορισμό επαγγέλματος,
 • το μπλε με κίτρινες σελίδες, το οποίο αφορά άτομα που έχουν κριθεί από την ΥΕΑΝΕΘ ικανά μόνο για τον κλάδο μηχανής, κατώτερου καταστρώματος και γενικών καθηκόντων (θα πρέπει να ξαναπεράσετε ΥΕΑΝΕΘ με εκ νέου αίτηση εάν θέλετε να αλλάξει χρώμα το φυλλάδιο και να αρθούν οι περιορισμοί), και τέλος,
 • το κόκκινο που εκδίδεται στην περίπτωση που ο ναυτικός απαιτεί την άμεση έκδοση του και συνεπώς μπορεί να εκδοθεί χωρίς την βεβαίωση αποφοίτησης από τη Σχολή των Βασικών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Πρέπει, όμως, να προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση σε διάστημα μικρότερο των 9 μηνών από την έκδοση του,
 • Δεν μπορούν να βγάλουν ναυτικό φυλλάδιο όσοι εχουν καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών ή όσοι έχουν καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).

Πιστοποιητικό Σωστικών

Βασικά Σωστικά

Μετά το πέρας του Α’ Εξαμήνου, οι σπουδαστές των ΑΕΝ θα κληθούν να παρακολουθήσουν το Βασικό Κύκλο των Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, είτε στην Ακαδημία του Ασπρόπυργου είτε στην Ακαδημία της Μακεδονίας. Σε αυτές τις δύο Ακαδημίες οι σπουδαστές παρακολουθούν τον κύκλο πριν την λήξη του εξαμήνου τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση στις αίθουσες. Ο κύκλος είναι ο ίδιος για όλους τους ναυτικούς, καθώς δεν τηρείται διάκριση μεταξύ των ειδικοτήτων.

Ο κύκλος διαρκεί περίπου 15 μέρες και αποτελείται από 5 επιμέρους κύκλους, με τον κάθε κύκλο να έχει διάρκεια 1-2 ημέρες. Στο τέλος κάθε επιμέρους κύκλου πραγματοποιούνται εξετάσεις. Εφόσον ο υποψήφιος έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλους τους Κύκλους θα λάβει μια πρόχειρη μορφή του πιστοποιητικού για την έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου. Το επίσημο πιστοποιητικό εκδίδεται συνήθως μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήξη του κύκλου και απαιτείται για το ταξίδι.

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης του Κύκλου, δεν παρέχεται από τις Ακαδημίες δυνατότητα στέγασης.

Σημειώσεις σωστικών απο την ΑΕΝ Μακεδονίας

Προχωρημένα Σωστικά

Στους σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ Εξάμηνο οι Ακαδημίες δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους προχωρημένους Κύκλους των Σωστικών, για να μην χρειαστεί να τους παρακολουθήσουν με το πέρας της αποφοίτησης τους, όταν θα έχουν πληθώρα υποχρεώσεων. Βεβαίως, το αν ο σπουδαστής/σπουδάστρια θα παρακολουθήσει τον κύκλο κατά την αποφοίτηση του/της ή στο τέλος του Δ’ εξαμήνου επαφιέται στην διακριτική του/της ευχέρεια.

Η διαδικασία είναι παρεμφερής με αυτήν της απόκτησης του βασικού κύκλου των βασικών Σωστικών, απλώς αλλάζει η διδακτέα ύλη.

Ιδιωτικά Σωστικά

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τους Κύκλους των Σωστικών στις Ακαδημίες του Ασπροπύργου ή και της Μηχανιώνας, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους Κύκλους σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τα εξής:

– Οι ιδιωτικοί κύκλοι των Σωστικών είναι επί πληρωμή, με τον βασικό να κυμαίνεται περίπου στα 500 ευρώ. Αποτελούν μια άψογη λύση για όσους δεν διαμένουν σε Πειραιά ή Μακεδονία, εφόσον ο ιδιωτικός φορέας βρίσκεται κοντά στην περιοχή διαμονή του υποψηφίου.
– Εάν ο υποψήφιος παρακολουθήσει τον Κύκλο των Βασικών Σωστικών σε ιδιωτικό φορέα, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει και τα Προχωρημένα Σωστικά στο πέρας του Δ’ Εξαμήνου σε ιδιωτικό φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ιδιωτικό κέντρο ναυτικής εκπαιδεύσεως που σας ενδιαφέρει.

Οι δημόσιες σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων λειτουργούν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο, με διαλείμματα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τον Αύγουστο.

IMG_1753

Ανανέωση διπλωμάτων (Manila 2010)

Τα Manila Amendments 2010 της διεθνούς σύμβασης STCW έφεραν πολλές αλλαγές στην ναυτική εκπαίδευση, με μια από αυτές να είναι και η απαίτηση για 5ετής ισχύς του πιστοποιητικού σωστικών (που παλαιότερα ίσχυε επ’ αόριστων), καθώς και την εισαγωγή νέων κύκλων στους κύκλους σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, όπως το Security Awareness.

Επομένως, όσα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μέχρι και το 2013 θα πρέπει να ανανεωθούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η 5ετή πλέον ισχύ τους. Πιο συγκεκριμένα:

Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Δίπλωμα)

Όλα τα παλαιά διπλώματα έχουν λήξει από τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Για την ανανέωση, απαιτείται φοίτηση στο κύκλο “Προσαρμογή γνώσεων πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν.” στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων. (3 ημέρες για πλοιάρχους Γ’, 1 ημέρα για πλοιάρχους Β’ και Α’) Για τους μηχανικούς ο αντίστοιχος κύκλος ονομάζεται “Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών πάσης τάξης Ε.Ν.“.

Για όσους πλοιάρχους διαθέτουν τα νέα διπλώματα, εάν δεν διαθέτουν 12 μήνες υπηρεσίας στο βαθμό του διπλώματος μέσα στην τελευταία πενταετία θα πρέπει να φοιτήσουν σε 2 ειδικά σχολεία. Το πρώτο πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και ονομάζεται “Κύκλος Συνεχούς Ικανότητας” και διαρκεί 1 ημέρα, το δεύτερο είναι ο “Κύκλος Εκσυγχρονισμού G.O.” που διαρκεί 1 ημέρα και πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ. (Σχετικά με το κύκλο εκσυγρονισμού G.O., εάν π.χ. έχουν δίπλωμα πλοιάρχου Α’ και γράφουν υπηρεσία πλοιάρχου Β’ την τελευταία πενταετία, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν ξανά το συγκεκριμένο κύκλο, μόνο το “Κύκλο Συνεχούς Ικανότητας”)

Εφόσον διαθέτουν 12 μήνες υπηρεσίας (στο βαθμό τους) μέσα στη τελευταία πενταετία, για την ανανέωση θα πρέπει να επισκεφθούν τα ναυτικά μητρώα και να παρουσιάσουν: 1) το ναυτικό φυλλάδιο με την επικυρωμένη θαλάσσια υπηρεσία και λοιπά δικαιολογητικά, 2) φωτοτυπίες από το ημερολόγιο του πλοίου ή βεβαίωση Πλοιάρχου / εταιρείας ότι ο αξιωματικός ήταν αξιωματικός ραδιοεπικοινωνιών για τουλάχιστον 12 μήνες την τελευταία πενταετία. (Για αυτό το λόγο στο ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνίων γράφουμε τα ονόματα όλων των αξιωματικών της γέφυρας)

Για όσους μηχανικούς διαθέτουν τα νέα διπλώματα, η απαιτήσεις και η διαδικασία είναι παρόμοια, με την μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχουν οι απαιτήσεις του διπλώματος G.O.

Διπλώματα ΚΕΣΕΝ

Για την ανανέωση των διπλωμάτων που έχουν εκδοθεί από το ΚΕΣΕΝ στα ναυτικά μητρώα, θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υπηρεσία (επικυρωμένη) που προβλέπεται για το εκάστοτε δίπλωμα (με εξαίρεση από το MEDICAL CARE).

Σε περίπτωση που δεν την διαθέτουν, και εφόσον έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει το δίπλωμα τους μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θα πρέπει να επανεξεταστούν στο ΚΕΣΕΝ σε ένα κύκλο που διαρκεί 1 ημέρα για κάθε δίπλωμα. Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα των επανεξετάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

Σωστικά

Σχετικά με τα σωστικά, όλοι οι κάτοχοι των παλαιών πιστοποιητικών (που είχαν εκδοθεί πριν το 2013 – με πράσινο περίγραμμα) θα πρέπει να τα καταθέσουν στην κοντινότερη σχολή σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και να περάσουν τον κύκλο του εκσυγχρονισμού (κοινώς refresh). Ο κύκλος αυτός έχει διάρκεια 1 ημέρα για κάθε κύκλο που θέλετε να ανανεώσετε. Δηλαδή 1 ημέρα για βασικό κύκλο σωστικών, 1 ημέρα για προχωρημένα σωστικά και 1 ημέρα για ταχύπλοα – Σύνολο 3 ημέρες για μια συνολική ανανέωση του διπλώματος των σωστικών.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσετε τον κύκλο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2016), θα πρέπει να ξαναπαρακολουθήσετε όλους τους κύκλους που αναγράφει το πιστοποιητικό σας από την αρχή. 

Πηγή: Π.Δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α ́ 137), kesen.hcg.gr.

travel-vaccination-certificate_b

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού

Τι είναι ο κίτρινος πυρετός;

Ο κίτρινος πυρετός είναι ιογενές λοιμώδες νόσημα που μεταδίδεται στον άνθρωπο με τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Συναντάται στις τροπικές περιοχές της νότιας Αμερικής και της Αφρικής, ενώ απουσιάζει από τις χώρες της Ασίας.
Τα συμπτώματα εμφανίζονται (τις περισσότερες περιπτώσεις) με ξαφνική ρίγη και πυρετό. Ακολουθεί κεφαλαλγία, πόνος στην πλάτη, πόνοι σε όλο το σώμα, ναυτία, εμετός και κοκκίνισμα των ματιών. Ακολουθούν τρεις ημέρες μέσα στις οποίες τα κλινικά συμπτώματα παρουσιάζουν ύφεση αλλά τα συμπτώματα επιστρέφουν κι η πορεία του νοσήματος περνά στην δεύτερη φάση. Ο πυρετός επανέρχεται, εμφανίζεται ίκτερος, αιμορραγίες, κυρίως αιματέμεση, υπνηλία, αδυναμία λειτουργίας της ουροδόχου κύστεως και βραδυκαρδία. Ακολουθούν παραλήρημα, καταπληξία, κώμα, τα οποία οδηγούν το 50% των ασθενών που θα νοσήσουν στον θάνατο.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον κίτρινο πυρετό.

Λόγω των υψηλών επιπέδων ιαιμίας, θεωρητικά, η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω μετάγγισης ή χρήσης μολυσμένης βελόνας.

Γενικές πληροφορίες

 • Το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού είναι ασφαλές και χορηγείται από την ηλικία των έξι μηνών και άνω. Είναι αποτελεσματικό μετά από δέκα ημέρες και παρέχει προστασία για όλη σας τη ζωή.
 • Το πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία του εμβολιασμού.
 • Άτομα που έχουν ευαισθησία σε αυγά ή προϊόντα που περιέχουν αυγά πρέπει να το αναφέρουν καθώς επίσης και άτομα άνω των 60 ετών. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η διενέργεια του εμβολίου θα τους χορηγηθεί επιστολή,το γνωστό medical waiver, στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωσή τους αντενδείκνυται ο εμβολιασμός. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καλύπτει την απαίτηση για την ύπαρξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.
 • Αντιδράσεις από το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού δεν είναι συνηθισμένες και γενικά όσες εκδηλώνονται είναι ήπιας μορφής. Λιγότερο από 10% των εμβολιαζόμενων έχουν ελαφρά κεφαλαλγία, μυαλγίες και χαμηλό πυρετό για ένα χρονικό διάστημα 5-10 ημερών μετά από τον εμβολιασμό.
 • Εάν τα άτομα που ταξιδεύουν στις προαναφερθείς περιοχές δεν εμβολιαστούν, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την διέλευσή τους από διάφορες χώρες (έστω και transit) και όταν επιστρέψουν στο homeport να μην τους επιτραπεί η είσοδος. Μερικές χώρες απαιτούν πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό από όλους τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές που θεωρούνται «μολυσμένες» από κίτρινο πυρετό. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι μια από τις προϋποθέσεις για την ναυτολόγηση σε ποντοπόρα πλοία.
 • Πλέον η διαδικασία είναι αρκετά πιο ενδελεχής, ακολουθεί μια προσωπική συμβουλευτική συνεδρία στην οποία γίνετε ένας έλεγχος στα προηγούμενα εμβόλια του υποψήφιου ναυτικού  και έπειτα ακολουθεί ο εμβολιασμός για τον κίτρινο πυρετό.
 • Όσα πιστοποιητικά εμβολιασμών είχαν εκδοθεί πριν από τον Ιούλιο του 2016 θα αναγράφουν ως ημερομηνία λήξης του εμβολίου 10 χρόνια μετά απο την ημέρα του εμβολιασμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.78713) το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού έχει πλέον ισχύ εφ’ όρου ζωής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία του πιστοποιητικού, και πιθανότατα να οδηγήσει σε κυρώσεις από την εκάστοτε λιμενική αρχή. Συνίσταται να διατηρείτε μαζί σας το amendment του World Health Organisation για αποφυγή τυχόν προβλημάτων.

Εμβολιασμός

Συνήθως τέτοιοι εμβολιασμοί γίνονται μόνο απο κεντρικά ιατρικά κέντρα της περιοχής όπου διαμένετε. 

Συγκεκριμένα για την Αττική, λειτουργούν επτά κέντρα εμβολιασμού:

Πίνακας ιατρικών κέντρων Αττικής

Πίνακας ιατρικών κέντρων Αττικής

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ιατρείο της Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας της περιφέρειάς σας.

Για να κλειστεί ραντεβού στα παραπάνω ιατρικά κέντρα απαραίτητο είναι να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ εάν επείγει ο εμβολιασμός τότε αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Στα παραπάνω κέντρα πραγματοποιούνται και εμβολιασμοί για άλλα νοσήματα.

Μαζί σας θα πρέπει να έχετε:

 • Το παιδικό βιβλιάριο υγείας
 • Ένα επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο με το όνομα σας σε λατινικούς χαρακτήρες

Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού φορέα καθώς ο εμβολιασμός είναι δωρεάν, εσείς απλά πληρώνετε το εμβόλιο στο Ινστιτούτο Παστέρ. (μέσω τραπεζικής κατάθεσης)

Πριν από την πληρωμή του εμβολίου θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το εκάστοτε ιατρικό κέντρο γιατί υπάρχει η περίπτωση να μην μπορείτε να κάνετε το εμβόλιο ένεκα φαρμακευτικής αγωγής που ίσως λαμβάνετε. (Σε αυτήν τη περίπτωση θα σας χορηγηθεί ένα medical waiver όπως αναφέρετε προηγουμένως)

Το κόστος του εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό ανέρχεται στα 35 € (33,02€ + ΦΠΑ 6%) και η πληρωμή πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στις παρακάτω τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ: GR6101101060000010678057216
SWIFT: ETHNGRAA

ALPHA BANK
IBAN: GR3101401120112002002020910
ΑΡ. ΛΟΓ:112002002020910
SWIFT: CRBAGRAAXXX

Τηλέφωνα για πληροφορίες

ΚΕΕΛΠΝΟ – Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, τηλ: 210-5212000

Πηγή: http://www.patt.gov.gr/ | Με την ευγενική υποστήριξη της κας. Ευγενίας Άννας Μηλιώνη | Φωτογραφία: blog.tugo.com