Κύκλοι Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Οι Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου και Μακεδονίας πραγματοποιούν τους κύκλους που αναφέρονται παρακάτω, για την εγγραφή στους οποίους απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Βασικός κύκλος σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
 1. Παραπεμπτικό σημείωμα από τα ναυτικά μητρώα
 2. Φωτοτυπίες σελίδων 4, 5 του ναυτικού φυλλαδίου (εφόσον υπάρχει)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Τρεις (03) φωτογραφίες
Προχωρημένος κύκλος σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
 1. Ένα χρόνο θαλάσσια υπηρεσία (απαραίτητη η βεβαίωση από τα ναυτικά μητρώα ή πιστοποιητικό από τη λιμενική αρχή μαζί με φωτοτυπία αυτού)
 2. Φωτοτυπία από κάρτα υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση από παθολόγο καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού σωστικών (του βασικού κύκλου) καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο
 5. Τρεις (03) φωτογραφίες
Κύκλος ταχυπλόων
 1. Φωτοτυπία από κάρτα υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση από παθολόγο καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο
 2. Φωτοτυπία πιστοποιητικού σωστικών καθώς και το πρωτότυπο
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Τρεις (03) φωτογραφίες
Ανανέωση πιστοποιητικού σωστικών (Βασικού, προχωρημένου, ταχυπλόων)
 1. Φωτοτυπία από το ναυτικό φυλλάδιο τρίμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας ή του “certificate of service” που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη
 2. Φωτοτυπία από κάρτα υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση από παθολόγο καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο
 3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού σωστικών καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Τρεις (03) φωτογραφίες
Χρήσιμες πληροφορίες
 • Ωράριο γραμματείας: 08:00-13:00
 • Οι σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων δεν λειτουργούν από τις 29/07 έως τις 01/09 κάθε έτους.
 • Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα των προαναφερθέντων εγγράφων δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει τα δικαιολογητικά εγγραφής να συνοδεύονται και από μια υπεύθυνη δήλωση, που να πιστοποιεί την γνησιότητα των εγγράφων.
 • Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για την εγγραφή σας μπορεί να γίνει και από ένα τρίτο πρόσωπο χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια εξουσιοδότηση. Όμως, για την παραλαβή των πιστοποιητικών από ένα τρίτο πρόσωπο τότε χρειάζεται απαραιτήτως αυτό να διαθέτει σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης.
 • Εάν κατά την εγγραφή σας λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η εγγραφή δεν θα πραγματοποιηθεί.
 • Η ανανέωση πιστοποιητικού σωστικών και πυροσβεστικών μέσων διαρκεί (01) μία ημέρα για μόνο το βασικό κύκλο, (02) δύο ημέρες για το βασικό και προχωρημένο κύκλο και (03) τρείς ημέρες για βασικό και προχωρημένο κύκλο καθώς και ταχύπλοα.
 • Φωτογραφίες ανδρών με σκουλαρίκια δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Μπορείτε να διατηρήσετε το σημείωμα εγγραφής για τον κύκλο που παρακολουθήσατε και να το χρησιμοποιήσετε για μελλοντικούς κύκλους.
Βασικά Σωστικά

Μετά το πέρας του Α’ Εξαμήνου, οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν. θα κληθούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό κύκλο των Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, είτε στην Ακαδημία του Ασπρόπυργου είτε στην Ακαδημία της Μακεδονίας. Σε αυτές τις δύο Ακαδημίες οι σπουδαστές παρακολουθούν τον κύκλο πριν την λήξη του εξαμήνου τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση στις αίθουσες. Ο κύκλος είναι ο ίδιος για όλους τους ναυτικούς, καθώς δεν τηρείται διάκριση μεταξύ των ειδικοτήτων.

Ο κύκλος διαρκεί περίπου 15 μέρες και αποτελείται από 5 επιμέρους κύκλους, με τον κάθε κύκλο να έχει διάρκεια 1-2 ημέρες. Στο τέλος κάθε επιμέρους κύκλου πραγματοποιούνται εξετάσεις. Εφόσον έχετε εξεταστεί με επιτυχία σε όλους τους κύκλους θα σας δοθεί μια πρόχειρη μορφή του πιστοποιητικού για την έκδοση του ναυτικού σας φυλλαδίου. Το επίσημο πιστοποιητικό εκδίδεται συνήθως μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήξη του κύκλου και εσείς χρειάζεστε το επίσημο πιστοποιητικό για να ταξιδέψετε. Εάν πρέπει να φύγετε άμεσα, ενημερώστε την γραμματεία της Ακαδημίας, όπου φοιτάτε.

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης του κύκλου, να γνωρίζετε ότι δεν παρέχετε από τις Ακαδημίες δυνατότητα στέγασης.  Όμως, υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή γύρω από την ακαδημία του Ασπρόπυργου και της Μακεδονίας, εξυπηρετώντας έτσι όσους δεν διαθέτουν σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώσεις σωστικών απο την ΑΕΝ Μακεδονίας

Προχωρημένα σωστικά

Στους σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ Εξάμηνο οι Ακαδημίες δίνουν την δυνατότητα  να παρακολουθήσουν τους προχωρημένους κύκλους των σωστικών, για να μην χρειαστεί να τους παρακολουθήσουν με το πέρας της αποφοίτησης τους όταν θα έχουν πληθώρα υποχρεώσεων. Βεβαίως, το αν ο σπουδαστής/σπουδάστρια  θα παρακολουθήσει τον κύκλο κατά την αποφοίτηση του/της ή στο τέλος του Δ’ εξαμήνου επαφιέται στην διακριτική του/της ευχέρεια.

Τα προχωρημένα σωστικά αποτελούνται από το κύκλο προχωρημένων σωστικών μέσων (4 ημέρες), το κύκλο προχωρημένης πυρόσβεσης (5 ημέρες) και το κύκλο Α’ βοηθειών (2 ημέρες). Ο κύκλος των ταχύπλοων είναι προαιρετικός.

Ταχύπλοα

Ο κύκλος διαρκεί 4 ημέρες και συνήθως γίνεται μαζί με το κύκλο των προχωρημένων σωστικών. (για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.) Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήταν συνετό να ρωτήσετε την γραμματεία της εκάστοτε σχολής εάν απαιτεί εκ νέου αίτηση για την εγγραφή στο κύκλο των ταχύπλοων, ειδικά εάν πρόκειται να φοιτήσετε στη Σ.Σ.Π.Μ. Ασπροπύργου.

Ο παραπάνω κύκλος ΔΕΝ είναι εφάμιλλος με την άδεια χειριστή ταχύπλοου, η οποία απαιτείται εάν θέλετε να νοικιάσετε ένα ταχύπλοο στο μέλλον.

Οι δημόσιες σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων λειτουργούν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο, με διαλείμματα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τον Αύγουστο.
Στοιχεία επικοινωνίας με τις σχολές

Σ.Π.Μ. Ασπροπύργου                                        Σ.Π.Μ. Μακεδονίας

Τηλέφωνο: 2105579385                                  23920 34200
email: sspma@hcg.gr                                    sspm.mak@hcg.gr
Ιστοσελίδα: www.sspma.gr